« DzA 7:15 Dzieje Apostolskie 7:16 DzA 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyniesieni do Sychema i położeni wgrobie, który kupił summą śrebra u synów Emora, (syna) Sychemowego.
2.WUJEK.1923I przeniesieni są do Sychem i położeni są w grobie, który kupił Abraham za summę srebra u synów Hemora, syna Sychem.
3.RAKOW.NTI przeniesieni są do Sychem, i położeni są w grobie, który kupił Abraham za sumę pieniędzy u synów Emora syna Sychemowego.
4.GDAŃSKA.1881I przeniesieni są do Sychem, i położeni w grobie, który był kupił Abraham za pieniądze u synów Hemora, ojca Sychemowego.
5.GDAŃSKA.2017I zostali przeniesieni do Sychem i złożeni w grobie, który Abraham kupił za pieniądze u synów Chamora, ojca Sychema.
6.JACZEWSKII przeniesiono ich kości do Sychen, i pogrzebiono je w grobie, który Abraham u synów Hemora, syna Sychema, kupił za srebro.
7.SZCZEPAŃSKII przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który Abraham kupił za cenę srebra od synów Hemora, syna Sychem.
8.DĄBR.WUL.1973I przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który za cenę srebra kupił Abraham od synów Hemora, syna Sychema.
9.DĄBR.GR.1961I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za cenę srebra kupił Abraham od synów Hemora w Sychem.
10.TYSIĄCL.WYD5Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Chamora w Sychem.
11.BRYTYJKAI przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Hemora w Sychem.
12.POZNAŃSKAPrzeniesiono ich do Sychem i pochowano w grobowcu, który nabył tam Abraham za pieniądze od synów Hemora.
13.WARSZ.PRASKAPrzeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który jeszcze Abraham kupił za srebro od synów Chamora w Sychem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i zostali przeniesieni do Sychem oraz umieszczeni w grobowcu, który Abraham kupił sobie za wartość srebra od synów Hamora z Sychem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo śmierci przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który Abraham nabył za pieniądze od synów Hemmora z Sychem.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przeniesiono ich do Sychem, i złożono w grobowcu, który kupił Abraham za cenę srebra od synów Hemora, ojca Sychema.