« DzA 7:18 Dzieje Apostolskie 7:19 DzA 7:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten podchodząc rodzaj nasz, znędził ojce nasze, że wyrzucali dzieci swoje, aby nie żyły.
2.WUJEK.1923Ten podszedłszy nasz naród, utrapił ojce nasze, żeby wyrzucali dziatki swe, aby nie żyły.
3.RAKOW.NTTen podchodząc naród nasz, utrapił Ojce nasze, tak iż musieli wymiatać dziatki swe, żeby się nie rozpładzały.
4.GDAŃSKA.1881Ten podchodząc zdradliwie naród nasz, trapił ojców naszych, tak iż musieli wymiatać niemowlątka swoje, żeby się nie rozkrzewiały.
5.GDAŃSKA.2017Ten, działając podstępnie wobec naszego narodu, uciskał naszych ojców tak, że musieli porzucać swoje niemowlęta, żeby nie zostawały przy życiu.
6.JACZEWSKITen począł uciskać i dręczyć naszych ojców, i zmuszać ich, by zabijali swe dzieci.
7.SZCZEPAŃSKIOn to, chytrze postępując sobie z naszym narodem, przemocą zmuszał ojców naszych, by wyrzucali swą dziatwę, aby nie zostawała przy życiu.
8.DĄBR.WUL.1973Ten knując zdradę przeciw rodowi naszemu trapił ojców naszych, aby wyrzucali niemowlęta swoje, iżby nie zostawały przy życiu.
9.DĄBR.GR.1961Ten używając podstępu przeciw rodowi naszemu, ciemiężył ojców naszych (zmuszając), iżby wyrzucali swoje niemowlęta, aby nie zostawały przy życiu.
10.TYSIĄCL.WYD5Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu.
11.BRYTYJKATen zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu.
12.POZNAŃSKADziałał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi, źle traktując przodków, nakazał bowiem pozbawiać życia noworodki.
13.WARSZ.PRASKABył on nastawiony wrogo do naszego narodu i zmuszał naszych ojców do wyrzucania ich niemowląt, aby nie pozostawały przy życiu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten kpiąc oszustwem z naszego rodu skrzywdził naszych przodków, bo czynił porzuconymi ich niemowlęta, aż do nie zachowania przy życiu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen postąpił z naszym rodem podstępnie i krzywdził naszych ojców, zmuszając ich do porzucania niemowląt i pozbawiania ich życia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten podstępnie obchodził się z naszym rodem, wyrządził zło naszym ojcom, sprawił on, że porzucali swoje niemowlęta, aby ich nie zachować przy życiu.