« DzA 7:1 Dzieje Apostolskie 7:2 DzA 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Mężowie bracia, i ojcowie, posłuchajcie, Bóg sławy okazał się ojcu naszemu Abraamowi będącemu w Mezopotamij, drzewiej niż mieszkał w Charanie.
2.WUJEK.1923Który rzekł: Mężowie bracia i ojcowie! słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, przed tem niż mieszkał w Charan.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Mężowie bracia i Ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały pokazał się Ojcu naszemu Abrahamowi gdy był w Mezopotamiey, przedtym niż mieszkał on w Charran.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, przedtem niż mieszkał w Haranie.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie.
6.JACZEWSKIA on odpowiadając mówił: "Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie: Bóg wielki ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi za jego pobytu w Mezopotanii przed zamieszkaniem w Charan,
7.SZCZEPAŃSKIOn zaś przemówił: Mężowie, Bracia i Ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie,
8.DĄBR.WUL.1973A on odpowiedział: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie,
9.DĄBR.GR.1961A on odpowiedział: Bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie
10.TYSIĄCL.WYD5A on odpowiedział: Słuchajcie, bracia i ojcowie: Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu, Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie.
11.BRYTYJKAOn zaś odrzekł: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie,
12.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: "Ojcowie i bracia, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy przebywał w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charan.
13.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Słuchajcie, bracia i ojcowie! Bóg w swej chwale objawił się Ojcu naszemu Abrahamowi, gdy jeszcze żył w Mezopotamii, nim zamieszkał w Charanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szczepan mówił: Mężowie, bracia, ojcowie posłuchajcie. Bóg chwały dał się zobaczyć naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Szczepan odpowiedział: Bracia i ojcowie, posłuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy ten przebywał w Mezopotamii i nie przeprowadził się jeszcze do Charanu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on powiedział: Mężowie bracia i ojcowie, posłuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał on w Haranie,