« DzA 7:19 Dzieje Apostolskie 7:20 DzA 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Onego czasu urodził się Moiżesz, i był przyjemny Bogu, który był chowan trzy miesiące w domu ojca swego.
2.WUJEK.1923Tegoż czasu narodził się Mojżesz i był przyjemny Bogu, który wychowany był trzy miesiące w domu ojca swego.
3.RAKOW.NTW który czas narodził się Moyzesz, i był przyjemny Bogu; który wychowywany był trzy miesiące w domu Ojca swego.
4.GDAŃSKA.1881Pod ten czas narodził się Mojżesz, a był krasnym z daru Bożego, którego chowano przez trzy miesiące w domu ojca jego.
5.GDAŃSKA.2017W tym czasie urodził się Mojżesz, a był miły Bogu i wychowywano go przez trzy miesiące w domu jego ojca.
6.JACZEWSKIW tym czasie narodził się Mojżesz. Miał on łaskę u Boga i przez trzy miesiące chowano go w domu ojca jego.
7.SZCZEPAŃSKIW tymże czasie narodził się Mojżesz i spodobał się Bogu. I żywiono go przez trzy miesiące w domu ojca jego;
8.DĄBR.WUL.1973W tymże czasie urodził się Mojżesz i spodobał się Bogu. I żywiono go w domu ojca jego przez trzy miesiące.
9.DĄBR.GR.1961Wówczas urodził się Mojżesz i spodobał się Bogu. I żywiono go w domu jego ojca przez trzy miesiące.
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca.
11.BRYTYJKAW tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu; przez trzy miesiące chowano go w domu ojca,
12.POZNAŃSKAW tym czasie urodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Karmiono go przez trzy miesiące w domu ojca.
13.WARSZ.PRASKAWtedy to przyszedł na świat Mojżesz, który od samego początku znajdował upodobanie w oczach Boga. Przez trzy miesiące wychowywał się w domu swego ojca,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym czasie został zrodzony Mojżesz, a był piękny dla Boga. Ten został wychowany przez trzy miesiące w domu jego ojca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie urodził się Mojżesz. Był on piękny w oczach Boga. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca,
16.TOR.NOWE.PRZ.W tym czasie został zrodzony Mojżesz, a był miły Bogu i był on przez trzy miesiące karmiony w domu jego ojca.