« DzA 7:20 Dzieje Apostolskie 7:21 DzA 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy ji wyrzucono wzięła ji córka Faraonowa, i wychowała go sobie za syna.
2.WUJEK.1923A gdy był wurzucony, wzięła go córka PharaonoAva i wychowała go sobie za syna.
3.RAKOW.NTA gdy był wyrzucony, wyjęła go córka Faraonowa, i wychowała go sobie za syna.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wyrzucony, wzięła go córka Faraonowa i wychowała go sobie za syna.
5.GDAŃSKA.2017A gdy go porzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go jak syna.
6.JACZEWSKIGdy zaś był wyrzucony, podjęła go córka Faraonowa i przysposobiła go sobie za syna.
7.SZCZEPAŃSKIa gdy go wyrzucono, zabrała go córka faraona i wychowała go sobie za syna.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy go wyrzucono, zabrała go córka faraona i przybrała go sobie za syna.
11.BRYTYJKAA gdy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała, go sobie za syna.
12.POZNAŃSKAKiedy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała jak własnego syna.
13.WARSZ.PRASKAkiedy zaś wyrzucono go z domu, został znaleziony przez córkę faraona, która przybrała go sobie za syna.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy został on umieszczony na zewnątrz, wzięła go sobie córka faraona i wychowywała go za syna.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa gdy został porzucony, znalazła go córka faraona i wychowała go sobie jako syna.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy został porzucony, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna.