« DzA 7:22 Dzieje Apostolskie 7:23 DzA 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako się mu wypełnił czas czterdzieścia lat, wstąpiło na serce jego nawiedzić bracią swą syny Izraelowe.
2.WUJEK.1923A gdy mu się wypełnił czas czterdzieści lat, przyszło mu na myśl, aby nawiedził bracią swą, syny Izraelskie.
3.RAKOW.NTA gdy się wypełnił jemu czas czterdzieścia lat, wstąpiło na serce jego, aby nawiedził bracią swą, syny Izraelskie.
4.GDAŃSKA.1881A gdy mu było czterdzieści lat, przyszło mu na myśl, aby nawiedził braci swych, syny Izraelskie.
5.GDAŃSKA.2017A gdy miał czterdzieści lat, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela.
6.JACZEWSKIA gdy mu się spełniło lat czterydzieści, zamierzył sobie odwiedzić braci swoich, synów Izraelowych.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś kończył lat czterdzieści, powziął myśl odwiedzenia swych braci, synów Izraelowych.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy zaś kończył lat czterdzieści, powstała w sercu jego myśl, aby odwiedzić braci swoich, synów Izraela.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy skończył lat czterdzieści, powstała w jego sercu myśl, aby odwiedzić swoich braci, synów Izraela.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela.
11.BRYTYJKAA kiedy skończył czterdzieści lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela.
12.POZNAŃSKAGdy skończył czterdzieści lat, zapragnął odwiedzić swoich braci Izraelitów.
13.WARSZ.PRASKAA gdy ukończył już lat czterdzieści, postanowił odwiedzić swych braci, synów Izraela.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy mu się dopełnił czterdziestoletni wiek, wstąpiło do jego serca by przyjrzeć się swoim braciom, synom Israela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy ukończył czterdzieści lat, przyszło mu na myśl, że powinien odwiedzić swoich braci, synów Izraela.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy osiągnął pełnię lat czterdziestu, wstąpiło mu na serce, aby odwiedzić swoich braci, synów Izraela.