« DzA 7:25 Dzieje Apostolskie 7:26 DzA 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aza jutrzejszego dnia ujrzan od nich bijących się, i przywodził je do pokoju mówiąc: mężowie, bracia jesteście, prze co krzywdzicie jeden drugiego?
2.WUJEK.1923A nazajutrz ukazał się im, gdy się wadzili, i jednał je na pokój, mówiąc: Mężowie! braciaście sobie! czemu jeden drugiego krzywdzicie?
3.RAKOW.NTA nazajutrz pokazał się im wadzącym się, i wiódł je ku pokojowi, mówiąc: Mężowie, bracia jesteście wy; przeczże krzywdzicie jedni drugie?
4.GDAŃSKA.1881A nazajutrz pokazał się im, gdy się z sobą bili i prowadził je do pokoju, mówiąc: Mężowie! bracia jesteście sobie; przeczże się społem krzywdzicie?
5.GDAŃSKA.2017Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się ze sobą bili, i próbował ich pogodzić, mówiąc: Ludzie, jesteście braćmi, dlaczego krzywdzicie jeden drugiego?
6.JACZEWSKINazajutrz spotkał dwóch kłócących się z sobą Izraelitów i starał się ich pogodzić, mówiąc: Bracią jesteście, czemu sobie wzajemnie szkodzicie?
7.SZCZEPAŃSKIA nazajutrz, gdy spór wiedli, zjawił się i chciał ich pogodzić, mówiąc: Ludzie! braćmi sobie jesteście; czemuż jeden drugiego krzywdzicie?
8.DĄBR.WUL.1973A nazajutrz, gdy spór wiedli, nadszedł i usiłował ich pogodzić mówiąc: Mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie jeden drugiego?
9.DĄBR.GR.1961A nazajutrz, gdy spór wiedli z sobą, zjawił się wśród nich i usiłował ich pogodzić mówiąc: Ludzie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie jeden drugiego?
10.TYSIĄCL.WYD5Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą, i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście zawołał czemu krzywdzicie jeden drugiego?
11.BRYTYJKANastępnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: Mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie?
12.POZNAŃSKANastępnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się kłócili między sobą, a usiłując ich pogodzić, powiedział: »Ludzie! Braćmi jesteście. Czemu krzywdzicie się wzajemnie?«
13.WARSZ.PRASKAKiedy następnego dnia zjawił się wśród nich i usiłował pojednać bijących się ze sobą mówiąc: Ludzie, przecież braćmi jesteście, czemu wyrządzacie sobie krzywdę nawzajem?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także dał im się zobaczyć następnego dnia, kiedy walczyli i pobudzał ich do pokoju, mówiąc: Mężowie, jesteście sobie braćmi; dlaczego jedni drugim czynicie niesprawiedliwość?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnego dnia zjawił się, gdy z sobą walczyli. Chcąc ich nakłonić do zgody, powiedział: Ludzie, jesteście braćmi, dlaczego krzywdzicie jeden drugiego?
16.TOR.NOWE.PRZ.A następnego dnia zjawił się przy nich, gdy właśnie walczyli ze sobą, i namawiał ich do pokoju, mówiąc: Mężowie! Jesteście braćmi, dlaczego się nawzajem krzywdzicie?