« DzA 7:26 Dzieje Apostolskie 7:27 DzA 7:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz on co krzywdził bliźniego odegnał go mówiąc: któż cię ustawił książęciem i sędzią nad nami?
2.WUJEK.1923Lecz co krzywdził bliźniego, odegnał go, mówiąc: Któż cię postawił książęciem i sędzią nad nami?
3.RAKOW.NTLecz on, który krzywdził bliźniego, odrzucił go mówiąc: Kto cię postawił Książęciem i Sędzią nad nami?
4.GDAŃSKA.1881Lecz ten, co krzywdził bliźniego, odegnał go, mówiąc: Któż cię postanowił książęciem i sędzią nad nami?
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc: Kto cię ustanowił wodzem i sędzią nad nami?
6.JACZEWSKIJeden zaś z nich, który drugiemu krzywdę wyrządzał, odtrącił go słowy: Co ci do tego, kto cię tu sędzią uczynił?
7.SZCZEPAŃSKIAle ten, co bliźniego krzywdził, odepchnął go, mówiąc: »Któż cię postanowił panem i sędzią nad nami?
8.DĄBR.WUL.1973Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go mówiąc: Któż cię ustanowił panem i sędzią nad nami?
9.DĄBR.GR.1961Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go mówiąc: Któż cię ustanowił panem i sędzią nad nami?
10.TYSIĄCL.WYD5Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? - zawołał -
11.BRYTYJKALecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami?
12.POZNAŃSKAWtedy ten, który wyrządził krzywdę bliźniemu, odepchnął go i powiedział: »Któż ustanowił cię zwierzchnikiem i sędzią nad nami?
13.WARSZ.PRASKA– to ten, który znieważał swego brata, odepchnął go, wołając przy tym: A któż to ustanowił cię panem i sędzią nad nami?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ten, co czynił niesprawiedliwość bliskiemu, odepchnął go i powiedział: Kto cię ustanowił przywódcą oraz sędzią nad nami?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas ten, który krzywdził, odepchnął go i powiedział: Kto cię ustanowił przełożonym albo sędzią nad nami?
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc: Kto cię ustanowił przywódcą i sędzią nad nami?