« DzA 7:27 Dzieje Apostolskie 7:28 DzA 7:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czyli mię ty chcesz zabić, jako zabiłeś wczora Eiyp[t]czyka?
2.WUJEK.1923Izali mię ty chcesz zabić, jakoś wczoraj zabił Egiptczyka?
3.RAKOW.NTZali zamordować mnie ty chcesz, jakimeś sposobem zamordował wczora Egiptczyanina?
4.GDAŃSKA.1881Izali mię ty chcesz zabić, jakoś wczoraj zabił Egipczanina?
5.GDAŃSKA.2017Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
6.JACZEWSKICzy chcesz mnie zabić tak, jakoś wczoraj zabił Eyipcyanina?
7.SZCZEPAŃSKICzy i mnie chcesz ty zabić, jakoś wczoraj zabił Egipcyanina«.
8.DĄBR.WUL.1973Czy i mnie chcesz tak zabić, jakoś wczoraj zabił Egipcjanina?
9.DĄBR.GR.1961Czy i mnie chcesz zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
10.TYSIĄCL.WYD5czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
11.BRYTYJKACzy chcesz mię zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
12.POZNAŃSKACzy mnie też chcesz zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?«
13.WARSZ.PRASKACzy może i mnie chcesz zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy chcesz mnie zgładzić, ty, który wczoraj w ten sposób usunąłeś Egipcjanina?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy ty chcesz mnie zabić, w ten sam sposób, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?