« DzA 7:2 Dzieje Apostolskie 7:3 DzA 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k niemu: Wynidź z ziemie twojej i rodziny twojej, a idź do ziemie, którą tobie pokażę.
2.WUJEK.1923I rzekł do niego: Wynidź z ziemie twéj i z twojéj rodziny a idź do ziemie, którąć ukażę.
3.RAKOW.NTI rzekł do niego: Wynidź z ziemie twej i z rodziny twojej, a idź do ziemie którąkolwiek tobie ukażę.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego: Wynijdź z ziemi twojej i od twojej rodziny, a idź do ziemi, którą ci ukażę.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Opuść swoją ziemię i swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę.
6.JACZEWSKIi rzekł doń: Opuść ziemią twoją i rodziną twoją, i idź do ziemi którą ci wskażę.
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł doń: »Wyjdź z ziemi twojej i od rodziny Twojej, a idź do ziemi, którą ci ukażę«.
8.DĄBR.WUL.1973i rzekł do niego: Wynijdź z ziemi twojej i z rodziny twojej, a udaj się do ziemi, którą ci ukażę.
9.DĄBR.GR.1961i rzekł do niego: Wyjdź z ziemi twojej i z rodziny twojej, a udaj się do ziemi, którą ci wskażę.
10.TYSIĄCL.WYD5I powiedział do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę.
11.BRYTYJKAI rzekł do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę.
12.POZNAŃSKA»I powiedział do niego: Wyjdź ze swej ziemi i opuść rodzinę, a idź do ziemi, którą ci ukażę«.
13.WARSZ.PRASKAI powiedział wtedy do niego: Zostaw swoją ziemię i rodzinę i udaj się do ziemi, którą ci wskażę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział też do niego: Wyjdź z twojej ziemi i spośród twej rodziny, a idź do ziemi, którą ci ukażę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział tam do niego: Wyjdź ze swej ziemi, opuść swą rodzinę i udaj się do ziemi, którą ci wskażę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do niego: Wyjdź ze swojej ziemi i od swojej rodziny, i idź do ziemi, którą ci wskażę.