« DzA 7:30 Dzieje Apostolskie 7:31 DzA 7:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Moiżesz widząc zadziwował się widzeniu; a gdy przystępował oględać, był głos pański k niemu.
2.WUJEK.1923Lecz Mojżesz ujrzawszy, dziwował się widzeniu. A gdy przystępował, aby się przypatrzył, stał się do niego głos Pański, mówiąc:
3.RAKOW.NTA Moyzesz ujźrzawszy, zadziwił się onemu widzeniu; a gdy on przystępował, przypatrzyć się, sstał się głos Pański do niego:
4.GDAŃSKA.1881A Mojżesz ujrzawszy, zadziwił się onemu widzeniu; a gdy przystąpił, aby się temu przypatrzył, stał się do niego głos Pański:
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Mojżesz to ujrzał, zdziwił się na ten widok. A gdy podszedł, aby się temu przyjrzeć, rozległ się głos Pana:
6.JACZEWSKIGdy się z podziwieniem doń Mojżesz przybliżył, dał mu się słyszeć głos Pański:
7.SZCZEPAŃSKIA spostrzegłszy to Mojżesz, dziwił się temu widzeniu. Gdy się zaś zbliżył, aby się przypatrzeć, rozległ się przy nim głos Pana, mówiący:
8.DĄBR.WUL.1973Ujrzawszy to Mojżesz zdumiewał się tym widokiem. A gdy przystąpił, aby się temu przypatrzeć, rozległ się głos Pański mówiący:
9.DĄBR.GR.1961Ujrzawszy to, Mojżesz zdumiał się tym widokiem. A gdy przystąpił, aby się mu przypatrzyć, rozległ się głos Pański:
10.TYSIĄCL.WYD5Zobaczywszy [go], Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana:
11.BRYTYJKAA Mojżesz ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku; gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzyć, rozległ się głos Pański:
12.POZNAŃSKAMojżesz przypatrywał się temu zdumiony, a gdy się zbliżał, by to dokładniej zobaczyć, rozległ się głos Pana:
13.WARSZ.PRASKAKiedy Mojżesz zobaczył go, zdumiał się bardzo, lecz gdy podszedł bliżej, żeby się mu dokładniej przyjrzeć, usłyszał takie oto słowa Pana:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz, gdy to zobaczył, dziwił się temu widzeniu; a kiedy się zbliżył do niego, by go obejrzeć, pojawił się do niego głos Pana:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesza zdziwił ten widok. Lecz kiedy podchodził, by mu się dokładniej przypatrzyć, rozległ się głos Pana:
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Mojżesz to ujrzał, zdziwił się temu widzeniu; a gdy przystąpił, aby się przypatrzeć, rozległ się głos Pana, skierowany do niego: