« DzA 7:31 Dzieje Apostolskie 7:32 DzA 7:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja Bog ojców twoich, Bóg Abrahamów, i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów, drżąc lepak Moiżesz, nieśmiał oględać.
2.WUJEK.1923Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakóbów. A zadrżawszy Mojżesz, nie śmiał się przypatrować.
3.RAKOW.NTJam on Bóg Ojców twoich, Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów. A zadrzawszy Moyzesz, nie śmiał się przypatrować.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba. A zadrżawszy Mojżesz nie śmiał się przypatrywać.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A Mojżesz zadrżał i nie śmiał się przypatrywać.
6.JACZEWSKIJam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakóba. Przestraszony Mojżesz zaledwie słyszał te słowa.
7.SZCZEPAŃSKIjam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakóba! Przeraził się Mojżesz i nie śmiał spojrzeć.
8.DĄBR.WUL.1973Jam Bogiem ojców twoich, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A przeraziwszy się Mojżesz nie śmiał spojrzeć.
9.DĄBR.GR.1961Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A Mojżesz przeraziwszy się nie śmiał nawet spojrzeć.
10.TYSIĄCL.WYD5Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć.
11.BRYTYJKAJam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać.
12.POZNAŃSKA»Ja jestem Bogiem ojców twoich, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba«. Przeraził się wtedy Mojżesz i nie śmiał nawet podnieść wzroku.
13.WARSZ.PRASKAJa jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama i Izaaka, i Jakuba. Na te słowa przeraził się Mojżesz i nie miał odwagi już więcej patrzeć.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakóba. A Mojżesz stał się drżącym i nie odważył się przypatrywać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mojżesz, zdjęty strachem, nie śmiał nawet podnieść oczu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja jestem Bóg twoich ojców, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. I zaczął drżeć Mojżesz, i nie śmiał się przyjrzeć.