« DzA 7:34 Dzieje Apostolskie 7:35 DzA 7:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego Moiżesza, którego się zaprzeli mówiąc: kto cię ustawił książęciem i sędzią? Tego Bóg książęciem i okupicielem posłał przez Anioła, (który) się mu zjawił wgłogu.
2.WUJEK.1923Tego Mojżesza, którego się zaprzali, mówiąc: Kto cię postanowił książęciem i sędzią? tego Bóg książęciem i dkupicielem posłał z ręką Anioła, który mu się ukazał we krzu.
3.RAKOW.NTTego Moyzesza którego się byli zaprzeli, mówiąc: Kto cię postanowił Książęciem i Sędzią? Tego Bóg Książęciem i Odkupicielem posłał, przez rękę Anioła który ukazał się mu w głogu.
4.GDAŃSKA.1881Tego Mojżesza, którego się byli zaprzali, mówiąc: Któż cię postanowił książęciem i sędzią? Tego Bóg książęciem i wybawicielem posłał przez rękę Anioła, który mu się ukazał w krzaku.
5.GDAŃSKA.2017Tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc: Któż cię ustanowił wodzem i sędzią? – tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku.
6.JACZEWSKIPatrzcie, tego Mojżesza, do którego z pogardą rzeczone: Coś ty za jeden, kto cię tu sędzią mianował, tego Mojżesza - mówię - Bóg uczynił wodzem i wybawicielem, a to głosem Anioła z krzaka gorejącego.
7.SZCZEPAŃSKITego więc Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc: »któż cię postanowił panem i sędzią?« tego Bóg posłał i jako pana i jako wybawiciela z ramieniem anioła, który mu się w krzaku ukazał.
8.DĄBR.WUL.1973Tego to Mojżesza, którego się wyparli mówiąc: Któż cię ustanowił panem i sędzią? — tego Bóg jako pana i wybawiciela wysłał z pomocą Anioła, który ukazał mu się był w krzaku.
9.DĄBR.GR.1961Tego to Mojżesza, którego się wyparli mówiąc: „Któż cię ustanowił panem i sędzią?” – tego Bóg jako pana i wybawiciela wysłał z pomocą Anioła, który ukazał mu się był w krzaku.
10.TYSIĄCL.WYD5Tego właśnie Mojżesza, którego wyparli się, mówiąc: Któż ciebie ustanowił panem i sędzią? - tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzewie.
11.BRYTYJKATego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: Kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? – tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku.
12.POZNAŃSKAPosłał więc Bóg Mojżesza jako wodza i wybawcę, tego właśnie, którego zaparli się pytając: »Kto cię ustanowił wodzem i sędzią?« A dokonał tego z pomocą anioła, który ukazał mu się w krzaku.
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób tego właśnie Mojżesza, którego oni się wyparli, mówiąc: Któż to ustanowił cię panem i sędzią naszym? – Bóg wysłał jako przywódcę i wybawcę, oddając go pod opiekę anioła, który ukazał mu się w krzaku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: Kto cię ustanowił przywódcą i sędzią? Jego Bóg wysyła jako przywódcę oraz jako wyzwoliciela, przez ręce Anioła, który dał mu się zobaczyć w cierniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: Kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? - tego właśnie Bóg posłał jako wodza i odkupiciela, przy wsparciu anioła, który mu się ukazał w krzaku.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tego Mojżesza, którego wyparli się, mówiąc: Kto ustanowił cię przywódcą i sędzią?! Tego Bóg jako przywódcę i odkupiciela posłał przez rękę anioła, który ukazał mu się w krzaku.