« DzA 7:36 Dzieje Apostolskie 7:37 DzA 7:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten jest Moiżesz który mówił synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz zbraciej waszej, jako mnie, tego słuchajcie.
2.WUJEK.1923Ten jest Mojżesz, który powiedział synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Bóg z braciej waszéj jako mię; jego słuchać będziecie.
3.RAKOW.NTTen jest on Moyzesz, który rzekł synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braciej waszej, jako mnie; onego słuchać będziecie.
4.GDAŃSKA.1881Tenci jest Mojżesz, który rzekł synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię, onego słuchać będziecie;
5.GDAŃSKA.2017To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać.
6.JACZEWSKITen to Mojżesz mówił do Izraelitów: Z pośród braci waszych jako i mnie wzbudzi wam Bóg proroka, którego słuchać będziecie.
7.SZCZEPAŃSKITento Mojżesz rzekł do synów Izraelowych: »Proroka wzbudzi wam Bóg z pomiędzy braci waszych, jako ja jestem; jego słuchać będziecie«.
8.DĄBR.WUL.1973Ten to Mojżesz rzekł do synów Izraelowych: Proroka wzbudzi wam Pan spośród braci waszych, jako mnie — jego słuchać będziecie.
9.DĄBR.GR.1961Ten to Mojżesz rzekł do synów izraelowych: Proroka powoła wam Bóg spośród braci waszych, jak mnie wzbudził.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych.
11.BRYTYJKATo jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych.
12.POZNAŃSKATenże Mojżesz powiedział synom Izraela: »Proroka powoła dla was Bóg, podobnie jak mnie, spośród braci waszych«.
13.WARSZ.PRASKATo Mojżesz również powiedział do potomków Izraela: Proroka podobnego do mnie wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Israela: Pan, wasz Bóg, wzbudzi z waszych braci proroka jak mnie; jego będziecie słuchać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen Mojżesz zapowiedział synom Izraela: Bóg spośród waszych braci wzbudzi wam proroka podobnego do mnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak mnie wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród waszych braci; jego będziecie słuchać.