« DzA 7:3 Dzieje Apostolskie 7:4 DzA 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy wyszedszy z ziemie Chaldeyskiej mieszkał w Charanie. A z onąd po zmarciu ojca swego przeprowadził go go ziemie tej to, na której wy teraz mieszkacie.
2.WUJEK.1923Tedy wyszedł z ziemie Chaldejskiéj i mieszkał w Charan; a ztamtąd, gdy umarł ojciec jego, przeniósł go do téj ziemie, w której wy teraz mieszkacie.
3.RAKOW.NTTedy wyszedszy z ziemie Kaldeyskiey, mieszkał w Charran. A z tamtąd gdy umarł Ociec jego, przeprowadził go do ziemie tej, w której wy teraz mieszkacie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedłszy z ziemi Chaldejskiej, mieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł ojciec jego, przeniósł go Bóg do ziemi tej, w której wy teraz mieszkacie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, Bóg przeniósł go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie.
6.JACZEWSKIWtedy wyszedł on z ziemi Chaldejskiej i zamieszkał w Charan, zkąd po śmierci jego ojca przeprowadził go Bóg do ziemi, którą wy zamieszkujecie,
7.SZCZEPAŃSKIWtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. Stąd zaś, po śmierci ojca jego, przeniósł go do tej ziemi, w której wy obecnie mieszkacie.
8.DĄBR.WUL.1973Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. I stamtąd po śmierci ojca jego przeniósł go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie.
9.DĄBR.GR.1961Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejskiej i zamieszkał w Haran. A stamtąd po śmierci jego ojca przeniósł go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie.
11.BRYTYJKAWtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie;
12.POZNAŃSKAOpuścił wtedy ziemię chaldejską i zamieszkał w Charan, a stąd po śmierci ojca swego przeniósł się do tej ziemi, którą wy teraz zamieszkujecie.
13.WARSZ.PRASKAWyszedł tedy [Abraham] z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie, skąd po śmierci ojca, posłuszny Bożemu poleceniu, przeniósł się do kraju, który wy teraz zamieszkujecie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejczyków oraz zamieszkał w Haranie; a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, Bóg przesiedlił go do tej ziemi, na której wy teraz mieszkacie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham wyszedł zatem z ziemi Chaldejczyków i zamieszkał w Charanie. Stamtąd, po śmierci swojego ojca, Bóg przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejczyków, i mieszkał w Haranie, a stamtąd, po śmierci swego ojca, Bóg przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie,