« DzA 7:39 Dzieje Apostolskie 7:40 DzA 7:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc Aaronowi: Uczyń nam Bogi, którzy pójdą przed nami. Bo ten Moiżesz który nas wywiódł z ziemi Eiptskiej, nie wiemy co się mu trafiło.
2.WUJEK.1923Mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogi, którzyby szli przed nami; albowiem Mojżesz ten, który nas wywiódł z ziemie Egipskiéj, nie wiemy, co mu się stało.
3.RAKOW.NTMówiąc Aaronowi: Uczyń nam Bogi, którzyby szli przed nami. Abowiem Moyzeszowi onemu który wywiódł nas z ziemie Egiptskiej, niewiemy co się sstało jemu.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogi, którzy by szli przed nami; albowiem Mojżeszowi onemu, który nas wywiódł z ziemi Egipskiej, nie wiemy co się stało.
5.GDAŃSKA.2017Powiedzieli do Aarona: Zrób nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu.
6.JACZEWSKIi mówili do Aarona: Daj nam bogów, którzyby nas prowadzili, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, który nas wyprowadził z Egiptu.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzyby szli przed nami; nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej.
8.DĄBR.WUL.1973mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy by szli przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej.
9.DĄBR.GR.1961mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej.
10.TYSIĄCL.WYD5Zrób nam bogów - powiedzieli do Aarona - którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej.
11.BRYTYJKAMówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej.
12.POZNAŃSKAPowiedzieli do Aarona: »Daj nam bogów, którzy będą nas prowadzić, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej«.
13.WARSZ.PRASKAmówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy by szli przed nami. Nie wiemy bowiem, co stało się z Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy co się stało temu Mojżeszowi, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzieli bowiem do Aarona: Zrób nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy powiedzieli do Aarona: Uczyń nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, nie wiemy, co się stało.