« DzA 7:53 Dzieje Apostolskie 7:54 DzA 7:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A słysząc to, gryźli się w sercach swych i zgrzytali nań zęboma.
2.WUJEK.1923A słuchając tego, krajały się serca ich, i zgrzytali nań zębami.
3.RAKOW.NTA słysząc te rzeczy pukali się w sercach swych, i zgrzytali zębami nań.
4.GDAŃSKA.1881Tedy słuchając tego, pukali się w sercach swych i zgrzytali na niego zębami.
5.GDAŃSKA.2017Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami.
6.JACZEWSKIŻydzi, słuchając tego, zapalali się złością i zgrzytali zębami.
7.SZCZEPAŃSKIA słysząc to, wściekali się w sercach swoich i zgrzytali na niego zębami.
8.DĄBR.WUL.1973A słuchając tego gniewem zawrzały ich serca i zgrzytali zębami na niego.
9.DĄBR.GR.1961A słuchając tego gniewem zawrzały ich serca i zgrzytali na niego zębami.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
11.BRYTYJKAA słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami.
12.POZNAŃSKAGdy go słuchali, zawrzało w ich sercach i zgrzytali zębami.
13.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy to unieśli się wielkim gniewem i aż poczęli zgrzytać na niego zębami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To zaś słysząc, zżymali się ich sercami oraz zgrzytali na niego zębami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchając tego, zawrzeli gniewem w swych sercach. Zaczęli zgrzytać na niego zębami.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni, słuchając tego, byli w swoich sercach wzburzeni ze złości i zgrzytali na niego zębami.