« DzA 7:55 Dzieje Apostolskie 7:56 DzA 7:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ono widzę niebiosa otworzone, i syna człowieczego po prawicy Bożej stojącego.
2.WUJEK.1923(7:55b) I rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone, a Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożéj.
3.RAKOW.NTI rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone, a Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Oto widzę niebiosa otworzone i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga.
6.JACZEWSKI(7:55b) i zawołał: "Oto widzę otwarte niebiossa i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej".
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna człowieczego, który stoi po prawicy Bożej!
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego na prawicy Bożej.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.
11.BRYTYJKAI rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.
12.POZNAŃSKAPowiedział wtedy: "Oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Bożej".
13.WARSZ.PRASKAI rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział: Oto widzę niebiosa, które zostały otwarte oraz Syna Człowieka stojącego po prawicy Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto widzę otwarte niebo - powiedział - i Syna Człowieczego, stojącego po prawej stronie Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział: Oto widzę otwarte niebiosa i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga.