« DzA 7:56 Dzieje Apostolskie 7:57 DzA 7:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (ci) krzycząc głosem wielkim zatykali uszy swoje, i porwali się jednomyślnie nań.
2.WUJEK.1923(7:56) A krzyknąwszy głosem wielkim, zatulili sobie uszy i rzucili się nań jednomyślnie.
3.RAKOW.NTA krzyknąwszy głosem wielkim, zatulili swoje uszy, i zapędzili się jednostajnie nań.
4.GDAŃSKA.1881A oni krzyknąwszy głosem wielkim, zatulili uszy swoje i rzucili się na niego jednomyślnie.
5.GDAŃSKA.2017A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili.
6.JACZEWSKI(7:56) Usłyszawszy to żydzi, wrzasnęli wszyscy wielkim głosem i rzucili się na Szczepana,
7.SZCZEPAŃSKIAle oni podnieśli ogromny wrzask, zatkali sobie uszy i pospołu nań się rzucili.
8.DĄBR.WUL.1973A krzycząc głosem wielkim zatkali sobie uszy i wszyscy razem rzucili się na niego.
9.DĄBR.GR.1961A krzycząc głośno, zatkali sobie uszy i wszyscy razem rzucili się na niego.
10.TYSIĄCL.WYD5A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.
11.BRYTYJKAOni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego.
12.POZNAŃSKAZaczęli przeraźliwie krzyczeć, pozatykali sobie uszy, rzucili się na niego, wyprowadzili za miasto i kamienowali.
13.WARSZ.PRASKANa to oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się wszyscy razem na niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz oni krzyknęli wielkim głosem, zatkali swoje uszy oraz jednomyślnie rzucili się na niego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i zgodnie rzucili się na niego.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni krzyknęli potężnym głosem, zatkali swoje uszy i rzucili się jednomyślnie na niego.