« DzA 7:57 Dzieje Apostolskie 7:58 DzA 7:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wywlokszy ji za miasto kamionowali. I świadkowie położyli odzienia u nóg młodzieńca rzeczonego Saula.
2.WUJEK.1923(7:57) A wyrzuciwszy go z miasta, kamionowali, a świadkowie składali szaty swe u nóg młodzieńca, którego zwano Szawłem.
3.RAKOW.NTA wyrzuciwszy go z miasta, kamionowali; a świadkowie składali szaty swe u nóg młodzieńca nazwanego Saulem;
4.GDAŃSKA.1881A wypchnąwszy go z miasta, kamionowali; a świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, którego zwano Saul.
5.GDAŃSKA.2017Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem.
6.JACZEWSKI(7:57) a wywlókłszy go za miasto, kamienowali go. Ci, co rzucali kamienie, odzież swą złożyli przed nogami młodzieńca, którego nazywano Szawłem.
7.SZCZEPAŃSKII wyrzuciwszy go po za miasto, kamienowali. A świadkowie złożyli swe płaszcze u nóg młodziana, zwanego Szawłem,
8.DĄBR.WUL.1973I wyrzuciwszy go z miasta kamienowali, a świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
9.DĄBR.GR.1961I wyrzuciwszy go poza miasto kamienowali, a świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
10.TYSIĄCL.WYD5Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
11.BRYTYJKAA wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem.
12.POZNAŃSKAŚwiadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem.
13.WARSZ.PRASKAWywlekli go poza miasto i obrzucili kamieniami, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Szaweł.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyrzucili go na zewnątrz miasta oraz kamienowali; a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca nazwanego Saulem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wywlekli go za miasto i tam kamienowali. Świadkowie natomiast złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy go wypchnęli na zewnątrz miasta, kamienowali; a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca, zwanego Saulem.