« DzA 7:58 Dzieje Apostolskie 7:59 DzA 7:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kamionowali Stefana wzywającego i mówiącego: Panie Jesusie przyjmi ducha mego.
2.WUJEK.1923(7:58) I kamionowali Szczepana wzywającego a mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego.
3.RAKOW.NTI kamionowali Stefana, wzywającego, i mówiącego: Panie Jezu, przyjmi ducha mego.
4.GDAŃSKA.1881I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego!
5.GDAŃSKA.2017Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
6.JACZEWSKI(7:58) I tak kamienowano Szczepana, który się modlił, mówiąc: "Panie Jezu, przyjmij Ducha mojego";
7.SZCZEPAŃSKIi kamienowali Szczepana, który modlił się, mówiąc: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
8.DĄBR.WUL.1973I kamienowali Szczepana, który modlił się mówiąc: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego.
9.DĄBR.GR.1961I kamienowali Szczepana, który modlił się głośno mówiąc: Panie Jezu, przyjmij mego ducha.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
11.BRYTYJKAI kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
12.POZNAŃSKAI kamienowali Szczepana, on zaś modlił się tymi słowami: "Panie Jezu, przyjmij ducha mego!"
13.WARSZ.PRASKAI tak kamienowali Szczepana, który modlił się w ten sposób: Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kamienowali Szczepana, a on przyzywał Boga i mówił: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił: Panie Jezu, przyjmij mego ducha.
16.TOR.NOWE.PRZ.I kamienowali Szczepana, który wzywał Pana, mówiąc: Panie Jezu! Przyjmij mojego ducha!