« DzA 7:6 Dzieje Apostolskie 7:7 DzA 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A(le) naród któremu zniewolono będzie, osądzę ja rzekł Bóg, a potym wyjdą, i służyć mi będą na tem miejscu.
2.WUJEK.1923A naród, któremu służyć będą, Ja sądzić będę, rzekł Pan; a potem wynidą i będą mi służyć na tem miejscu.
3.RAKOW.NTA naród któremuby służyli, sądzić będę ja, rzekł Bóg; A potym wynidą, i służyć mi będą na miejscu tym.
4.GDAŃSKA.1881Ale ten naród, któremu służyć będą, ja będę sądził, rzekł Bóg; a potem wynijdą i służyć mi będą na tem miejscu.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten naród, u którego będzie w niewoli, ja będę sądził – powiedział Bóg. A potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu.
6.JACZEWSKIJa ukarzę lud, który ich dręczyć będzie, mówił Pan, a potem oswobodzę twych potomków, i oni tu służyć mi będą.
7.SZCZEPAŃSKIale naród - dodał Pan - któremu oni służyć mają, Ja sam sądzić będę; potem zaś wyjdą, i będą Mi służyli na tem miejscu.
8.DĄBR.WUL.1973ale naród, któremu oni służyć będą, ja sądzić będę — mówi Pan. A potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu.
9.DĄBR.GR.1961a naród, któremu oni jako niewolnicy będą służyć, ja sądzić będę – powiedział Bóg. A potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz naród, którego będą niewolnikami, Ja sam sądzić będę mówi Pan. Potem wyjdą i będą Mi służyli na tym miejscu.
11.BRYTYJKAA ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, Ja sądzić będę, powiedział Bóg; a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu.
12.POZNAŃSKAA naród, któremu będą służyć, Ja osądzę« - mówi Bóg - »i wyjdzie potem, aby Mnie czcić na tym miejscu«.
13.WARSZ.PRASKALecz Ja sam osądzę ten naród, który będzie ich trzymał w niewoli – mówi Pan. W końcu wydostaną się z tej niewoli i będą Mi służyć na tym miejscu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A lud, któremu będą służyć Ja osądzę, powiedział Bóg. Zaś po tych latach wyjdą oraz będą mi służyć w tym miejscu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa naród, któremu będą służyć, On osądzi - powiedział Bóg - po czym oni wyjdą i będą Mu służyli na tym miejscu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ten naród, którego będą niewolnikami, Ja będę sądzić, powiedział Bóg; a potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu.