« DzA 7:7 Dzieje Apostolskie 7:8 DzA 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dał mu umowę obrzezania a tak spłodził Izaaka, i obrzezał go dnia ósmego. A Izaak Jakoba, a Jakob dwanaście Patryarchów.
2.WUJEK.1923I dał mu testament obrzezania: i tak zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, a Izaak Jakóba, a Jakób dwanaście Patryarchów.
3.RAKOW.NTI dał mu przymierze obrzezania; A tak Abraham zrodził Izaaka, i obrzezał go dnia ósmego, a Izaak Jakóba, a Jakób one dwanaście Patryarchów.
4.GDAŃSKA.1881I dał mu przymierze obrzezki; i tak Abraham spłodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, a Izaak Jakóba, a Jakób dwunastu patryjarchów.
5.GDAŃSKA.2017I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak to Abraham spłodził Izaaka i obrzezał go ósmego dnia, a Izaak Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.
6.JACZEWSKIJako dowód przymierza, kazał Bóg Abrahamowi przyjąć obowiązek obrzerzania. Abraham, doczekawszy się syna Izaaka, dnia ósmego obrzezał go. Izaak miał syna Jakóba, który był ojcem dwunastu patryarchów.
7.SZCZEPAŃSKII dał mu zakon obrzezania. Tak też on zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, a Izaak Jakóba, a Jakób dwunastu patryarchów.
8.DĄBR.WUL.1973I dał mu przymierze obrzezania. I tak zrodził Izaaka, i obrzezał go dnia ósmego, a Izaak — Jakuba, a Jakub — dwunastu patriarchów.
9.DĄBR.GR.1961I dał mu przymierze obrzezania; i tak zrodził Izaaka i obrzezał ósmego dnia, a Izaak Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.
10.TYSIĄCL.WYD5I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi - Jakub, a Jakubowi - dwunastu patriarchów.
11.BRYTYJKAPotem zawarł z nim przymierze obrzezki; tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego, Izaak zaś Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.
12.POZNAŃSKAPotem zawarł z nim Przymierze, którego znakiem było obrzezanie. Wtedy urodził mu się Izaak. I obrzezał go ósmego dnia. Tak samo Izaak (obrzezał) Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.
13.WARSZ.PRASKAI zawarł z nim przymierze, którego znakiem zewnętrznym było obrzezanie. Synem Abrahama był Izaak, obrzezany ósmego dnia po urodzeniu, Izaaka zaś – Jakub, od którego pochodzi dwunastu patriarchów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dał mu także przymierze obrzezki. Więc Abraham spłodził Izaaka oraz ósmego dnia go obrzezał, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób dwunastu patriarchów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg też zawarł z Abrahamem przymierze obrzezania. Gdy więc urodził się Izaak, jego ojciec obrzezał go ósmego dnia, Izaak obrzezał Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I dał mu przymierze obrzezania; i tak spłodził on Izaaka, i obrzezał go ósmego dnia, a Izaak Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.