« DzA 8:12 Dzieje Apostolskie 8:13 DzA 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Symon też i sam uwierzył, a ponurzony trwał (przy) Filipie, a widząc mocy i znamiona dziejące się, zdumiewał się.
2.WUJEK.1923Tedy i sam też Symon uwierzył, a ochrzciwszy się trwał przy Filipie. Widząc też, że się znaki i mocy bardzo wielkie działy, zdumiewając się dziwował.
3.RAKOW.NTA Symon też sam uwierzył, i będąc ponurzony, był trwający przy Filipie; a widząc mocy i znamiona wielkie, które się działy, zapamiętywał się.
4.GDAŃSKA.1881Tedy i sam Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trzymał się Filipa, a widząc cuda i mocy wielkie, które się działy, zdumiewał się.
5.GDAŃSKA.2017Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy.
6.JACZEWSKIwówczas i Szymon uwierzył w Chrystusa, ochrzczony został i przystał do Filipa; a patrząc się na znaki i wielkie cudy, w osłupieniu podziwiał je.
7.SZCZEPAŃSKINawet i sam Szymon uwierzył, i ochrzciwszy się, przystał do Filipa; wielce też się zdumiewał, widząc znaki i bardzo wielkie cuda, które się działy.
8.DĄBR.WUL.1973Wtedy i sam Szymon uwierzył, a skoro przyjął chrzest, przystał do Filipa. A widząc znaki i cuda wielkie, które się działy, zdumiewał się wielce.
9.DĄBR.GR.1961Sam Szymon także uwierzył, a skoro przyjął chrzest, całym sercem przystał do Filipa. A widząc znaki i cuda wielkie, które się działy, zdumiewał się wielce.
10.TYSIĄCL.WYD5Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków.
11.BRYTYJKANawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu.
12.POZNAŃSKAUwierzył nawet sam Szymon, został ochrzczony i nie odstępował od Filipa, był bowiem pełen podziwu na widok nadziemskiej mocy i wielu znaków, których (Filip) dokonywał.
13.WARSZ.PRASKAUwierzył w końcu sam Szymon i przyjąwszy chrzest towarzyszył wszędzie Filipowi, i zdumienie go ogarniało na widok rozlicznych cudów i znaków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale uwierzył też sam Szymon, dał się ochrzcić, trzymał się Filipa i doprowadzał się do zdumienia, oglądając znaki, które się działy oraz wielkie przejawy Boskiej mocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa. Widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc, jak dzieją się znaki i przejawy mocy, był zdumiony.