« DzA 9:15 Dzieje Apostolskie 9:16 DzA 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ja jemu pokażę, jako mu wiele trzeba dla imienia mego ucierpieć.
2.WUJEK.1923Bo mu Ja ukażę, jako wiele potrzeba mu cierpieć dla imienia mego.
3.RAKOW.NTAbowiem ja ukażę jemu, jako wiele potrzeba mu za imię moje cierpieć.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ja mu ukażę, jako wiele musi cierpieć dla imienia mego.
5.GDAŃSKA.2017Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia.
6.JACZEWSKIJa oznajmię mu, ile on ma cierpieć dla imienia mojego".
7.SZCZEPAŃSKIJa mu bowiem pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla Imienia mego.
8.DĄBR.WUL.1973Bo ja go pouczę, jak wiele winien wycierpieć dla imienia mego.
9.DĄBR.GR.1961Ja go pouczę, jak wiele winien wycierpieć dla imienia mojego.
10.TYSIĄCL.WYD5I ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia.
11.BRYTYJKAJa sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego.
12.POZNAŃSKAJa mu ukażę, co będzie musiał wycierpieć dla imienia mego".
13.WARSZ.PRASKAJa również pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem ja mu ukażę, jak wiele trzeba mu wycierpieć dla Mojego Imienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem ja mu pokażę, ile on musi wycierpieć dla mojego imienia.