« DzA 9:16 Dzieje Apostolskie 9:17 DzA 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szedł przeto Ananiasz, i wszedł do domu (onego,) i włożywszy nań ręce, rzekł: Saule bracie, Pan posłał mię, który się ukazał tobie na drodze którą szedłeś, abyś przejrzał, i napełnion był ducha świętego.
2.WUJEK.1923I poszedł Ananiasz i wszedł w dom, a włożywszy nań ręce, rzekł: Szawle bracie! Pan mię posłał Jezus, któryć się ukazał w drodze, którąś szedł, abyś przejrzał, a był napełnion Duchem Świętym.
3.RAKOW.NTA poszedł Ananiasz, i wszedł w dom; a włożywszy nań ręce, rzekł: Saulu bracie, Pan posłał mię (Jezus on, który się ukazał tobie w drodze którąś szedł,) abyś przejźrzał i był napełnion duchem świętym.
4.GDAŃSKA.1881I poszedł Ananijasz, i wszedł do onego domu, a włożywszy na niego ręce, rzekł: Saulu, bracie! Pan mię posłał, Jezus on, któryć się ukazał w drodze, którąś jechał, abyś przejrzał, a był napełniony Duchem Świętym.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan mnie posłał – Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś – żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym.
6.JACZEWSKII poszedł Ananiasz i wszedł do domu, gdzie był Szaweł, i włożył nań ręce, i rzekł: "Bracie Szawle, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, gdyś tu się zbliżał, przysłał mnie do ciebie, abyś przejrzał, i aby cię Duch święty napełnił".
7.SZCZEPAŃSKII odszedł Ananiasz; i wstąpił do domu, a włożywszy nań ręce, rzekł: Bracie Szawle, Pan mię posłał, - ten Jezus, co ci się ukazał w drodze, którąś jechał, - abyś wzrok odzyskał i był napełnion Duchem Świętym.
8.DĄBR.WUL.1973I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, a włożywszy nań ręce rzekł: Szawle, bracie, przysłał mię Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, którąś zdążał, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
9.DĄBR.GR.1961I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, a włożywszy na niego ręce, rzekł: Szawle, bracie, przysłał mnie Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, którąś zdążał, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
11.BRYTYJKAI poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
12.POZNAŃSKAWtedy Ananiasz poszedł, udał się do owego domu, położył na nim ręce i powiedział: "Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś odzyskał wzrok i napełnił cię Duch Święty".
13.WARSZ.PRASKARuszył Ananiasz w drogę, przybył do [wskazanego] domu, położył ręce na Szawła i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ci się ukazał w czasie twojej podróży, przysłał mnie, abyś wzrok odzyskał i został napełniony Duchem Świętym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Ananiasz poszedł, wszedł do owego domu, położył na niego ręce i powiedział: Bracie Saulu, Pan mnie posłał, Jezus, który dał ci się zobaczyć w drodze, którą przebywałeś, abyś mógł widzieć oraz został napełniony Duchem Świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu! Bracie! Przysyła mnie Pan, Jezus, Ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Ananiasz poszedł i wszedł do tego domu, a gdy włożył na niego ręce, powiedział: Saulu bracie! Pan mnie posłał – Jezus, który ukazał ci się w drodze, którą przybyłeś, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.