« Rzym 1:10 List do Rzymian 1:11 Rzym 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo żądam widzieć was, żebym wam podał jaki dar duchowny ku utwierdzeniu waszemu.
2.WUJEK.1923Albowiem pragnę was widzieć, bych wam nieco użyczył łaski duchownéj ku utwierdzeniu was,
3.RAKOW.NTŻądam bowiem widzieć was, abym którego użyczył darowania wam duchownego ku utwierdzeniu was.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem pragnę was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiego daru duchownego ku utwierdzeniu waszemu;
5.GDAŃSKA.2017Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia;
6.JACZEWSKIpragnę bowiem widzieć was, aby wam udzielić nieco łaski duchownej, któraby was umocniła w wierze;
7.SYMONAlbowiem pragnę was widzieć, abym użyczył wam nieco łaski duchownej ku umocnieniu was:
8.DĄBR.WUL.1973Pragnę bowiem ujrzeć was, by wam użyczyć nieco łaski duchowej dla umocnienia waszego.
9.DĄBR.GR.1961Pragnę bowiem ujrzeć was, ażeby wam użyczyć nieco łaski duchowej dla umocnienia waszego.
10.TYSIĄCL.WYD5Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby użyczyć wam nieco daru duchowego dla waszego umocnienia,
11.BRYTYJKAPragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was,
12.POZNAŃSKABardzo bowiem pragnę ujrzeć was, aby wam przekazać stosowny dla waszego umocnienia dar duchowy.
13.WARSZ.PRASKAPragnę bowiem bardzo zobaczyć was, abym mógł wam udzielić nieco łaski duchowej ku umocnieniu was,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo pragnę was zobaczyć, abym wam mógł przekazać jakiś duchowy dar dla waszego ugruntowania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę was zobaczyć, aby dać wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was,
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem pragnę was zobaczyć, abym mógł przekazać wam jakiś duchowy dar łaski dla waszego utwierdzenia,