« Rzym 1:12 List do Rzymian 1:13 Rzym 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz niechcę abyście niewiedzieli bracia, że często umyślałem przyść k wam, alem zahamowan aż dotąd, abym owoc jaki miał i u was, jako u drugich narodów.
2.WUJEK.1923A nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia! iżem często przedsiębrał przyjść do was, (a jestem dotąd zawściągniony), abych miał jaki pożytek z was, jako i z inszych narodów.
3.RAKOW.NTA niechcę abyście nie wiedzieli bracia, iżem często postanawiał przyść do was, (ale jestem zahamowany aż do tąd) abych owoc jaki miał i między wami, jako i między inszymi Pogany.
4.GDAŃSKA.1881A nie chcę, abyście i wy wiedzieć nie mieli, bracia! żem często zamyślał pójść do was; (alem był dotąd zawściągniony), abym miał jaki pożytek i między wami, jako i między inszymi pogany.
5.GDAŃSKA.2017A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was (ale byłem dotąd zatrzymywany), abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan.
6.JACZEWSKIChcę zaś, Bracia, abyście wiedzieli, że już nieraz zamierzałem do was przybyć, abym i pomiędzy wami doznał takiej pociechy, jakiej doznawałem pomiędzy innymi narodami; lecz ku temu aż dotąd napotykałem przeszkody.
7.SYMONA nie chcę, abyście i o tem wiedzieć nie mieli, że nieraz już wybierałem się w drogę do was, (alem dotychczas był zatrzymany), abym, jako między innymi narodami, tak też i między wami miał jaki pożytek:
8.DĄBR.WUL.1973A nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale aż dotąd przeszkody nie dozwoliły), abym też i wśród was, jako i wśród innych narodów, osiągnął jakiś owoc.
9.DĄBR.GR.1961A nie chcę, abyście nie wiedzieli, bracia, że często zamierzałem przybyć do was (ale aż dotąd przeszkody nie dozwoliły), abym też i wśród was, jak i wśród innych narodów, osiągnął jakiś owoc.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was - ale aż dotąd doznawałem przeszkód - aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan.
11.BRYTYJKAA nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody.
12.POZNAŃSKAChcę, bracia, abyście wiedzieli, że już wielokrotnie zamierzałem udać się do was i za każdym razem, aż do tej pory, napotykałem przeszkody. Pragnąłem bowiem i wśród was zebrać jakieś owoce, tak jak to było pośród innych narodów.
13.WARSZ.PRASKANie chcę zaś, abyście nie wiedzieli, bracia, że już wiele razy postanawiałem sobie przybyć do was, ale że dotychczas stawało mi coś na przeszkodzie, abym nie zebrał jakichś owoców również wśród was, tak jak wśród pozostałych pogan.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie chcę, byście nie wiedzieli, bracia, że często postanawiałem do was przybyć (i byłem powstrzymany aż do tej chwili), abym miał jakiś plon także w was, jak i w pozostałych narodach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę, bracia, abyście wiedzieli, że często miałem zamiar do was przybyć. Jak dotąd, zawsze mi coś stawało na przeszkodzie. Nadal jednak pragnę zebrać wśród was jakiś plon, podobnie jak wśród pozostałych narodów.
16.TOR.NOWE.PRZ.A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przyjść do was, lecz aż dotąd miałem przeszkody, abym miał i w was jakiś plon, tak jak wśród pozostałych narodów.