« Rzym 1:20 List do Rzymian 1:21 Rzym 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ poznawszy Boga nie jako Boga sławili albo chwalili, ale znikczemnieli wmyślach swych. I zaćmiło się nierozumne serce ich.
2.WUJEK.1923Gdyż poznawszy Boga, nie jako Boga chwalili, ani dziękowali; ale znikczemnieli w myślach swoich, i zaćmione jest bezrozumne serce ich.
3.RAKOW.NTDla tego iż poznawszy Boga, jako Boga nie chwalili, abo jemu dziękowali; ale próżnymi się sstali w rozmyślaniach swych, i zaćmione było nierozumne ich serce.
4.GDAŃSKA.1881Przeto iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani mu dziękowali, owszem znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
6.JACZEWSKIbo gdy powinni byli poznać Boga i chwalić go; - to oni nie oddawali mu czci jako Bogu, lecz gubili się w myślach swoich i ciemnością otoczyli głupi swój rozum;
7.SYMONże, gdy znali Boga, nie chwalili go jako Boga, ani mu dziękowali, lecz znikczemnieli w swych myślach, i zaćmione zostało bezrozumne serce ich.
8.MARIAWICIAlbowiem poznawszy Boga, nie chwalili Go tak, jako Boga; ani Mu nie dziękowali, ale nikczemnymi się stali w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich;
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem poznawszy Boga nie złożyli mu jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem poznawszy Boga, nie złożyli mu jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało ich bezrozumne serce.
11.TYSIĄCL.WYD5ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
12.BRYTYJKADlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz z nikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
13.POZNAŃSKAgdyż poznali Boga, a nie okazali Mu czci i wdzięczności, jakie są Bogu należne; przeciwnie, stali się niemądrzy w swoich rozważaniach i ciemność otoczyła nierozumne ich serca.
14.WARSZ.PRASKAChoć bowiem poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz w swych pomysłach utracili wszelkie rozeznanie, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że wiedzieli o Bogu, a nie sławili, czy też nie dziękowali Bogu, ale zgłupieli w swych dyskusjach, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPoznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego że po poznaniu Boga, nie oddali Mu chwały jako Bogu, ani Mu nie podziękowali, lecz stali się próżni w swoich rozważaniach, a ich bezrozumne serce zostało pogrążone w ciemności;