« Rzym 1:31 List do Rzymian 1:32 Rzym 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy sprawiedliwy sąd Boży poznawszy, iż którzy to działają, godni śmierci są (przed się) nie tylko co czynią, ale też czyniącym pochwalają.
2.WUJEK.1923Którzy sprawiedliwość Boską poznawszy, nie wyrozumieli, iż co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, a nie tylko, którzy je czynią, ale téż, którzy czyniącym zezwalają.
3.RAKOW.NTKtórzy prawo Boże poznawszy, iż którzy takowe rzeczy czynią, godni śmierci są, nie tylko je czynią, ale też zezwalają czyniącym.
4.GDAŃSKA.1881Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią.
5.GDAŃSKA.2017Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.
6.JACZEWSKIGdyby oni sprawiedliwość Bożą poznali, wiedzieliby, iż ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci; a nietylko ci, którzy to czynią, ale i ci, którzy zezwalają to czynić.
7.SYMONAczkolwiek bowiem wiedzieli, że Bóg jest sprawiedliwy, tego jednak zrozumieć nie chcieli, że którzy takie rzeczy czynią, winni są śmierci; a nie tylko którzy je czynią, ale i ci, którzy je w drugich pochwalają.
8.DĄBR.WUL.1973Chociaż bowiem znali sprawiedliwość Boga, nie zrozumieli, że którzy takie rzeczy czynią, winni są śmierci. A nie tylko ci, którzy je czynią, ale też i ci, którzy na nie zezwalają.
9.DĄBR.GR.1961Chociaż znają sprawiedliwe postanowienie Boga, że ci, co się tego dopuszczają, winni są śmierci – nie tylko sami to wszystko czynią, ale jeszcze innych zachęcają.
10.TYSIĄCL.WYD5Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
11.BRYTYJKAOni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.
12.POZNAŃSKAOni też właśnie, chociaż znają dekret Boży - że ci, którzy takich czynów się dopuszczają, winni są śmierci - nie tylko to czynią, ale również chwalą tych, którzy dopuszczają się takich czynów.
13.WARSZ.PRASKAOni to, choć znając wyroki Boże wiedzieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami się tych czynów dopuszczają, ale jeszcze chwalą innych, którzy tak postępują.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którzy poznawszy wyrok Boga, że ci, co robią takie rzeczy godni są kary śmierci nie tylko je czynią, ale też zgadzają się z tymi, którzy to robią.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to, nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Którzy dokładnie poznali wyrok Boga, że ci, którzy to czynią, godni są śmierci, nie tylko sami to czynią, ale i zgadzają się z tymi, którzy to czynią.