« Rzym 10:10 List do Rzymian 10:11 Rzym 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówi pismo: Wszelki wierzący weń nie zawstydzi się.
2.WUJEK.1923Albowiem Pismo powiada: Wszelki, kto weń wierzy, pohańbion nie będzie.
3.RAKOW.NTMówi bowiem pismo: Wszelki kto wierzy weń, zasromany nie będzie.
4.GDAŃSKA.1881Bo Pismo mówi: Wszelki, kto w niego wierzy, nie będzie pohańbiony;
5.GDAŃSKA.2017Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
6.JACZEWSKIbo mówi pismo: wszelki, kto wierzy weń, zawstydzon nie będzie;
7.SYMONPismo bowiem powiada: "Ktokolwiek weń wierzy, zawstydzon nie będzie".
8.DĄBR.WUL.1973Bo powiada Pismo: Wszelki, który weń wierzy, zawstydzony nie będzie.
9.DĄBR.GR.1961Bo powiada Pismo: Kto wierzy weń, zawstydzony nie będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
11.BRYTYJKAPowiada bowiem Pismo:Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
12.POZNAŃSKAPismo bowiem mówi: "Każdy, kto wierzy w Niego, nie dozna wstydu".
13.WARSZ.PRASKAMówi przecież Pismo: Nie będzie zawstydzony nikt, kto wierzy w Niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Pismo mówi: Każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawstydzony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPismo bowiem stwierdza: Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pismo bowiem mówi: Każdy, kto wierzy w Niego, nie zostanie zawstydzony.