« Rzym 10:18 List do Rzymian 10:19 Rzym 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale mówię: Aza nie poznał Izrael? Pierwszy Moiżesz mówi: Ja rozdrażnię was nie wnarodzie, wnarodzie nierozumnem rozgniewam was.
2.WUJEK.1923Ale mówię: Zali Izrael nie poznał? Pierwszy Mojżesz mówi: Ja przez nienaród ku zazdrości was przywiodę, przez naród nierozumny do gniewu was przywiodę.
3.RAKOW.NTAle mówię: Zali nie poznał Izrael? Pierwszy Moyzesz mówi: Ja was ku zazdrości pobudzę przez nie naród, przez naród nie rozumny zagniewam was.
4.GDAŃSKA.1881Ale mówię: Izali tego nie poznał Izrael? Pierwszy Mojżesz mówi: Ja was do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny rozdrażnię was.
5.GDAŃSKA.2017Pytam jednak: Czy Izrael tego nie poznał? Mojżesz pierwszy mówi: Ja pobudzę was do zawiści przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny wzbudzę w was gniew.
6.JACZEWSKII pytam się jeszcze: Czyż to żydom nie mówiono o ich odrzuceniu a o powołaniu pogan do wiary? Wszak Mojżesz mówi: Obudzę waszą zazdrość do narodu, który nie był ludem moim; dopuszczę to, że się staniecie narodem głupim, wystawionym na gniew mój.
7.SYMONLecz pytam: Może nie zrozumiał Izrael? Ale pierwszy Mojżesz mówi: "Wzbudzę w was zawiść ku tym, którzy nie są narodem: przeciwko ludowi głupiemu rozdrażnię was".
8.DĄBR.WUL.1973Ale powiadam: czyż Izrael nie zrozumiał? Przede wszystkim Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tych, którzy nie są narodem. Przywiodę was do gniewu przeciw narodowi nierozumnemu.
9.DĄBR.GR.1961Ale powiadam: Czyż Izrael nie zrozumiał? Przecież Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tych, którzy nie są narodem. Przywiodę was do gniewu przeciw narodowi nierozumnemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Pytam dalej: czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem, wzniecę w was gniew wobec ludu nierozumnego.
11.BRYTYJKAAle mówię: Czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada:Przez naród, który nie jest narodem, Wzbudzę w was zawiść, Przez naród nierozumny Przyprowadzę was do gniewu.
12.POZNAŃSKAPytam jednak: Czyż Izrael nie zrozumiał? Już Mojżesz powiada: "Przywiodę was do zazdrości z powodu ludu, który nie jest moim, przywiodę was do gniewu wobec niemądrego ludu".
13.WARSZ.PRASKALecz zapytam dalej: A może Izrael nie zrozumiał? Otóż Mojżesz pierwszy powiedział: Wzbudzą w was zawiść do tego, który nie jest ludem, wzniecę w was gniew na lud nierozumny.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówię: Czy Israel się nie dowiedział? Pierwszy mówi Mojżesz: Ja was pobudzę do zazdrości z powodu nie mojego ludu, z powodu nierozumnego ludu was rozdrażnię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów więc pytam: Czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz jako pierwszy mówi: Ja wzbudzę w was zazdrość przez tych, którzy nie są narodem, pobudzę was do gniewu przez nierozumny naród.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale mówię: Czy może Izrael nie zrozumiał? Mojżesz pierwszy mówi: Ja was pobudzę do zazdrości przez tych, którzy nie są narodem, przez naród nierozumny pobudzę was do gniewu.