« Rzym 10:1 List do Rzymian 10:2 Rzym 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo im świadczę, iż rzewność Bożą mają, ale nie wedle znajomości.
2.WUJEK.1923Albowiem świadectwo im dawam, iż mają żarliwość Bożą: ale nie według umiejętności.
3.RAKOW.NTAbowiem świadczę im, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według znajomości.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem daję im świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według wiadomości.
5.GDAŃSKA.2017Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania.
6.JACZEWSKIPrzyznaję im to, że pragną oni być sługami Boga: lecz nieumiejętnie to czynią.
7.SYMONBo oddaję im to świadectwo, iż mają gorliwość Bożą, ale zbywa im na umiejętności.
8.DĄBR.WUL.1973Wydaję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość ku Bogu, ale nie według tego, co wiedzieć należy.
9.DĄBR.GR.1961Wydaję im bowiem świadectwo, że są gorliwi dla Boga, ale nie według tego, co wiedzieć należy.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
11.BRYTYJKADaję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną;
12.POZNAŃSKAŚwiadczę bowiem za nimi, że pałają żarliwością do Boga, lecz prawdziwie Go nie znają.
13.WARSZ.PRASKAMuszę bowiem przyznać im, że posiadają zapał Boży, ale nie mają dość rozeznania.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo im świadczę, że mają zazdrość o Boga, ale nie w celu rozpoznania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem daję im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale niezgodną z właściwym poznaniem.