« Rzym 10:20 List do Rzymian 10:21 Rzym 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tu Izraelowi mówi: Cały dzień rościągnąłem ręce moje do ludu nie powolnego, i odmawiającego.
2.WUJEK.1923A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i sprzeciwiającego się.
3.RAKOW.NTA do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu nieposłusznego i przeciwnomównego.
4.GDAŃSKA.1881Ale przeciwko Izraelowi mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu upornego i sprzeciwiającego się.
5.GDAŃSKA.2017Lecz do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się.
6.JACZEWSKIo Izraelitach zaś rzekł: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewiernego i zbuntowanego przeciwko mnie.
7.SYMONA do Izraela tak mówi: "Cały dzień wyciągałem me ręce do ludu niewiernego i krnąbrnego".
8.DĄBR.WUL.1973A do Izraela powiada: Dzień cały wyciągałem me ręce do ludu niewiernego i opornego.
9.DĄBR.GR.1961A do Izraela zwraca się ze słowami: Dzień cały wyciągałem me ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
10.TYSIĄCL.WYD5A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
11.BRYTYJKAA do Izraela powiada:Cały dzień wyciągałem ręce swoje Do ludu nieposłusznego i opornego.
12.POZNAŃSKAO Izraelu zaś mówi: "Przez cały dzień wyciągałem ręce do ludu, który nie pozwala się pouczyć i który Mi się sprzeciwia".
13.WARSZ.PRASKADo Izraela zaś mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś względem Israela mówi: Cały czas wyciągałem moje ręce do tego nieposłusznego oraz sprzeciwiającego się ludu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO Izraelu natomiast mówi: Cały dzień wyciągałem swe ręce do nieposłusznego, opornego ludu.
16.TOR.NOWE.PRZ.O Izraelu natomiast mówi: Cały dzień miałem wyciągnięte swoje ręce do ludu, który jest nieposłuszny i mówiący - nie.