« Rzym 10:4 List do Rzymian 10:5 Rzym 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Moiżesz pisze o sprawiedliwości która z zakonu, iż który człowiek te (ustawy) uczyni, żyć będzie wnich.
2.WUJEK.1923Albowiem Mojżesz napisał, iż sprawiedliwość, która jest z zakonu, któryby człowiek czynił, w niéj będzie żył.
3.RAKOW.NTAbowiem Moyzesz opisuje sprawiedliwość onę która jest z zakonu, Iż któryby czynił je człowiek, żyć będzie w nich.
4.GDAŃSKA.1881Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu, iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z prawa: Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył.
6.JACZEWSKIMojżesz napisał, że ktoby wykonał prawo, ten żyć będzie;
7.SYMONMojżesz bowiem o sprawiedliwości, która jest z zakonu, tak pisze: "Człowiek, który ją pełni, w niej żyć będzie".
8.DĄBR.WUL.1973A Mojżesz napisał, że człowiek, który by wykonywał sprawiedliwość pochodzącą z Zakonu, żyć w niej będzie.
9.DĄBR.GR.1961A Mojżesz napisał, że człowiek, który by wykonywał sprawiedliwość pochodzącą z Zakonu, żyć w niej będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełni, osiągnie przez nie życie.
11.BRYTYJKATak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.
12.POZNAŃSKAMojżesz pisze, że sprawiedliwość otrzymuje się dzięki Prawu: "Człowiek, który wypełnia Prawo, żyć będzie w niej".
13.WARSZ.PRASKAJuż bowiem sam Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś wypełnia sprawiedliwość Prawa, w sprawiedliwości owej będzie miał życie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Mojżesz pisze o sprawiedliwości z Prawa, że ten człowiek, który je spełnił w nich będzie żył.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz tak opisuje sprawiedliwość osiąganą przez Prawo: Ten, kto je zachowuje, będzie żył dzięki niemu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest z Prawa: Człowiek, który je wykonał, będzie przez nie żyć.