« Rzym 10:5 List do Rzymian 10:6 Rzym 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz zwiary sprawiedliwość tak mówi: Nie rzeczesz wsercu twojem: kto wstąpi do nieba? (bo) to jest Christusa z wysocza ciągnąć.
2.WUJEK.1923A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu twojem: Któż wstąpi do nieba? To jest, Chrystusa sprowadzić.
3.RAKOW.NTA ona która jest z wiary sprawiedliwość, tak mówi: Nie mów w sercu twym: Któż wstąpi do nieba? To jest Christusa sprowadzić.
4.GDAŃSKA.1881Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swem: Kto wstąpi na niebo? to jest Chrystusa na dół sprowadzić:
5.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w swym sercu: Kto wstąpi do nieba? – to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić;
6.JACZEWSKIo usprawiedliwieniu zaś, które wiara daje, tak on mówi: Nie mów w sercu swojem: kto wstąpi do nieba, aby się przekonać o bóstwie Chrystusa;
7.SYMONA sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: "Nie mów w twem sercu: Któż wstąpi do nieba?" to jest, Chrystusa sprowadzić:
8.DĄBR.WUL.1973Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w sercu swoim: któż wstąpi do nieba? To znaczy Chrystusa (stamtąd) sprowadzać.
9.DĄBR.GR.1961Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba? to znaczy Chrystusa (stamtąd) sprowadzać:
10.TYSIĄCL.WYD5Sprawiedliwość zaś osiągana dzięki wierze tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? -
11.BRYTYJKAA usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół;
12.POZNAŃSKAA ponieważ sprawiedliwość otrzymuje się dzięki przyjęciu wiary, dlatego powiada: "Nie mów w sercu swoim: Któż wstąpi do nieba?" - po to, aby Chrystusa sprowadzić,
13.WARSZ.PRASKAA sprawiedliwość, którą się osiąga przez wiarę, tak poucza: Nie mów w sercu twoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? – po to, by sprowadzić stamtąd Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś sprawiedliwość z wiary mówi tak: Nie powiedz w swoim sercu: Kto wstąpi do niebios? (To jest ściągnąć Chrystusa);
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawiedliwość zaś opartą na wierze można ująć w ten sposób: Nie myśl: Kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby sprowadzić Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: Nie mów w swoim sercu: Kto wstąpi do nieba? To jest, aby Chrystusa sprowadzić na dół;