« Rzym 10:8 List do Rzymian 10:9 Rzym 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż jeśli wyznasz w uściech twych pana Jesusa, i uwierzysz wsercu twem, że go Bóg wskrzesił zmartwych, zachowan będziesz.
2.WUJEK.1923Że jeźlibyś wyzwał usty twojemi Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz.
3.RAKOW.NTIż jeślibyś wyznał usty twymi Panem być Jezusa, i uwierzyłbyś w sercu twoim że Bóg go wzbudził z martwych, zbawion będziesz.
4.GDAŃSKA.1881Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
6.JACZEWSKIJeżeli ustami wyznasz Pana i sercem uwierzysz, że go Bóg wskrzesił z umarłych, zbawion będziesz.
7.SYMONże jeśli wyznajesz ustami twemi Pana Jezusa, a w sercu twojem wierzysz, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa, a w sercu swoim wierzysz, że Bóg go z martwych wskrzesił, zbawion będziesz.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem, jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa, a w sercu swoim wierzysz, że Bóg go z martwych wskrzesił, zbawion będziesz.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
11.BRYTYJKABo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
12.POZNAŃSKAJeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie.
13.WARSZ.PRASKATak więc jeśli ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i całym sercem uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił, będziesz zbawiony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że jeśli przez swoje usta wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg go wzbudził z martwych zostaniesz zbawiony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeśli swoimi ustami wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zostaniesz zbawiony.