« Rzym 11:25 List do Rzymian 11:26 Rzym 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I tak wszytek Izrael zachowan będzie. Jako napisano: Przyjdzie z Syonu obrońca, i odwróci niezbożność od Jakoba.
2.WUJEK.1923A tak wszystek Izrael byłby zbawion, jako jest napisano: Przyjdzie z Syonu, któryby wyrwał i odwrócił niezbożność od Jakóba.
3.RAKOW.NTA tak wszytek Izrael będzie zbawion, jako napisano jest: Przyjdzie z Syonu on który wyrywa, i odwróci niezbożności od Jakóba.
4.GDAŃSKA.1881A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakóba.
5.GDAŃSKA.2017I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
6.JACZEWSKIWówczas wszyscy Izraelici zostaną Chrześcianami i spełni się proroctwo Izaijasza, który rzekł: Wynijdzie z Syonu, który wyrwie i odejmie grzech od Jakóba,
7.SYMONA wtedy wszystek Izrael zbawion będzie, jak jest napisano: "Przyjdzie z Syonu wybawiciel, i odwróci bezbożność od Jakóba.
8.MARIAWICIa tak, żeby wszystek Izrael był zbawiony, jako napisane jest: Przyjdzie z Syonu, Który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakóba;
9.DĄBR.WUL.1973a wówczas i cały Izrael zbawiony będzie, jako napisane jest: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niezbożność od Jakuba.
10.DĄBR.GR.1961a wówczas i cały Izrael zbawiony będzie, jak napisane jest: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, i odwróci niezbożność od Jakuba.
11.TYSIĄCL.WYD5I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
12.BRYTYJKAI w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano:Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
13.POZNAŃSKAI wówczas dopiero cały Izrael dostąpi zbawienia. Tak też napisano: "Z Syjonu przybędzie oswobodziciel i usunie bezbożność z Jakuba.
14.WARSZ.PRASKAI w ten sposób cały Izrael osiągnie zbawienie, zgodnie z tym, co zostało napisane: Z Syjonu przyjdzie Zbawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w ten sposób zostanie zbawiony cały Israel, tak jak jest napisane: Przyjdzie Ten, który zbawia z Syjonu oraz odwróci bezbożność od Jakóba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, zgodnie ze słowami: Z Syjonu przyjdzie Wybawca i usunie bezbożność Jakuba.
17.TOR.PRZ.I w ten właśnie sposób będzie zbawiony cały Izrael, tak, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu Ten, który ratuje i odwróci bezbożności od Jakuba.