« Rzym 11:27 List do Rzymian 11:28 Rzym 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto jednak wedle Ewanielionu nieprzyjaciele dla was, lecz wedle wybrania miłośni prze ojce.
2.WUJEK.1923Według Ewangelii wprawdzie nieprzyjacioły dla was, lecz podług wybrania najmilsi dla ojców.
3.RAKOW.NTWedługci Ewanieliey, nieprzyjacioły są dla was; lecz według wybrania, miłymi dla Ojców.
4.GDAŃSKA.1881A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według wybrania są miłymi dla ojców.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.
6.JACZEWSKIDla tego, że żydzi odrzucili Ewangelią, to i Bóg ich odrzucił; mimo to przecież ze względu na ojców swoich i dziś jeszcze są oni ludem wybranym.
7.SYMONWobec Ewangelji są oni wprawdzie nieprzyjaciółmi z powodu was: ale jako naród wybrany są miłymi Bogu dla ojców swoich.
8.MARIAWICI– Co się tyczy Ewangelii, to wprawdzie są oni nieprzyjaciółmi dla was; ale co dotyczy wybraństwa, są najmilszymi ze względu na Ojców.
9.DĄBR.WUL.1973Wprawdzie według Ewangelii są oni dla was nieprzyjaciółmi, ale dzięki wybraniu są umiłowanymi ze względu na przodków.
10.DĄBR.GR.1961Wprawdzie według Ewangelii są oni dla was nieprzyjaciółmi, ale dzięki wybraniu są umiłowanymi ze względu na przodków.
11.TYSIĄCL.WYD5Co prawda - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - umiłowani.
12.BRYTYJKACo do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.
13.POZNAŃSKAOni to - w stosunku do ewangelii - są wrogami ze względu na was, ze względu jednak na wybór są umiłowani dzięki patriarchom.
14.WARSZ.PRASKACo prawda, gdy ma się na uwadze Ewangelię, to – dla waszego dobra – są jej nieprzyjaciółmi; gdy jednak uwzględni się ich wybranie, to – dzięki ojcom – są przedmiotem umiłowania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto, według Ewangelii, z powodu was nieprzyjaciele, ale według wyboru umiłowani z powodu przodków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ punktu widzenia dobrej nowiny, są oni - ze względu na was - nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania - ze względu na ojców - nie utracili Bożej miłości.
17.TOR.PRZ.2023Według Ewangelii istotnie są nieprzyjaciółmi z powodu was; lecz według wybrania są umiłowanymi z powodu ojców.