« Rzym 11:31 List do Rzymian 11:32 Rzym 11:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo zawarł Bóg wszytki wniedowiarstwo, aby się nad wszemi zmiłował.
2.WUJEK.1923Albowiem zamknął Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się zmiłował nad wszystkimi.
3.RAKOW.NTAbowiem zamknął Bóg wszytki pod nieposłuszeństwo, aby się nad wszytkimi zmiłował.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować.
6.JACZEWSKINa wszystkich Bóg dopuszcza niedowiarstwa, aby względem wszystkich miłosiernym się okazał.
7.SYMONAlbowiem zamknął Bóg wszystko w niedowiarstwie, aby się nad wszystkimi zmiłował.
8.MARIAWICIAlbowiem zamknął Bóg wszystko w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłował.
9.DĄBR.WUL.1973Wszystko bowiem Bóg w niedowiarstwie zamknął, aby się nad wszystkim zlitował.
10.DĄBR.GR.1961Wszystkich bowiem Bóg w niedowiarstwie zamknął, aby się nad wszystkimi zlitował.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
12.BRYTYJKAAlbowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
13.POZNAŃSKABóg bowiem wszystkich uwięził w nieposłuszeństwie, by wszystkim okazać miłosierdzie.
14.WARSZ.PRASKADopuścił bowiem Bóg, że wszyscy stali się nieposłuszni, aby z kolei wszystkim okazał swoje miłosierdzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ Bóg osaczył wszystkich na nieposłuszeństwie, aby się nad wszystkimi mógł zlitować.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby wszystkim móc okazać miłosierdzie.
17.TOR.PRZ.Bowiem Bóg zamknął razem wszystkich w nieposłuszeństwie, aby zmiłować się nad wszystkimi.