« Rzym 11:5 List do Rzymian 11:6 Rzym 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli łaską, (toć) już nie z uczynków. Inaczej, łaska już by nie była łaską.
2.WUJEK.1923A jeźlić z łaski, już nie z uczynków; bo inaczéj łaska już nie jest łaska.
3.RAKOW.NTA jeśli z łaski, jużci nie z uczynków; Inaczej łaska, już nie jest łaską. A jeśli z uczynków, jużci nie jest łaska; Inaczej uczynek, już nie jest uczynkiem.
4.GDAŃSKA.1881A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek już by nie był uczynkiem.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.
6.JACZEWSKIMówię, iż się to stało z łaski Boskiej, a nie dla ich zasług: bo inaczej, łaska nie byłaby łaską.
7.SYMONA jeślić z łaski, tedy nie z uczynków: gdyż inaczej łaska już nie jest łaską.
8.MARIAWICIA jeśli z łaski, tedyć już nie z uczynków. Bo gdyby inaczej było, to łaska nie byłaby już łaską.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska już nie jest łaską.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
12.BRYTYJKAA jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
13.POZNAŃSKAJeśli zaś stało się dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom. Gdyby bowiem było inaczej, to łaska nie byłaby już łaską.
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli przez łaskę, to już nie wskutek uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby łaską.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli łaską, to już nie z uczynków gdyż łaska nie byłaby wtedy łaską. A jeśli z uczynków, to nie jest już łaska bo uczynek nie byłby wtedy uczynkiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską.
17.TOR.PRZ.2023A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, inaczej taka łaska już nie byłaby łaską; a jeśli z uczynków, to już nie z łaski, gdyż taki uczynek nie byłby już uczynkiem.