« Rzym 11:7 List do Rzymian 11:8 Rzym 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako napisano: Dał im Bóg ducha zranienia, oczy nie widzieć, a uszy nie słyszeć, aż do dnia dzisiejszego.
2.WUJEK.1923Jako jest napisano: Dał im Bóg ducha zdrętwienia: oczy, aby nie widzieli, i uszy aby nie słyszeli aż do dzisiejszego dnia.
3.RAKOW.NTJako jest napisano: Dał im Bóg ducha uśpienia, oczy aby niewidzieli, i uszy aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia.
4.GDAŃSKA.1881(Jako napisano: Dał im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli), aż do dzisiejszego dnia.
5.GDAŃSKA.2017(Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dziś.
6.JACZEWSKISpełniło się na tych ostatnich to, co powiedział Izaijasz: Dał im Bóg ducha zdrętwiałego, - oczy aby nie widzieli, - uszy aby nie słyszeli aż po dzień dzisiejszy.
7.SYMONjak jest napisano: "Dał im Bóg ducha odurzenia: oczy, któremi nie widzą, i uszy, któremi nie słyszą aż do dziś dnia".
8.MARIAWICItak jako napisane jest: Dał im Bóg ducha snu twardego: oczy, aby nie widzieli; uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia.
9.DĄBR.WUL.1973jako napisane jest: Dał im Bóg ducha odrętwienia, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli, aż po dzień dzisiejszy.
10.DĄBR.GR.1961jak napisane jest: Dał im Bóg ducha odrętwienia, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli, aż po dzień dzisiejszy.
11.TYSIĄCL.WYD5jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy.
12.BRYTYJKAJak napisano:Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.
13.POZNAŃSKATak też napisano: "Bóg im dał ducha zamroczenia, takie oczy, aby nie widzieli, takie uszy, aby nie słyszeli, i to aż do dnia dzisiejszego".
14.WARSZ.PRASKAzgodnie z tym, co mówi Pismo: Zesłał na nich Bóg ducha odrętwienia; dał im oczy po to, aby nie widzieli, a uszy po to, aby nie słyszeli aż po dzień dzisiejszy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak jak jest napisane: Dał im Bóg ducha otępienia, oczy niewidzenia i uszy niesłyszenia, aż do dzisiejszego dnia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnie ze słowami: Bóg dał im ducha odrętwienia, oczy, by nie widzieli, i uszy, by nie słyszeli - i tak jest do dnia dzisiejszego.
17.TOR.PRZ.2023Tak, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha głębokiego snu: oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia.