« Rzym 12:4 List do Rzymian 12:5 Rzym 12:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak mnodzy jedno ciało jesteśmy w Christusie, a po jednemu jedni drugich członkami.
2.WUJEK.1923Tak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami.
3.RAKOW.NTTakże wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Christusie, a wszyscy zosobna, jedni drugich członkami.
4.GDAŃSKA.1881Tak wiele nas jest jednem ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami.
5.GDAŃSKA.2017Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
6.JACZEWSKItak i my Chrześcianie, lubo jest nas wiele, ale wszyscy stanowimy jedno ciało o wielu członkach, które wzajemnie sobie służyć powinny.
7.SYMONtak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna członkami jeden drugiego.
8.MARIAWICItakże też wielu nas jesteśmy jednem ciałem w Chrystusie i każdy zosobna jeden dla drugiego członkami.
9.DĄBR.WUL.1973tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a brani z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
10.DĄBR.GR.1961tak wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a wzięci z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
11.TYSIĄCL.WYD5podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
12.BRYTYJKATak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
13.POZNAŃSKAtak również my, choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z nas jest cząstką drugiego.
14.WARSZ.PRASKAtak też i my wszyscy, choć tak liczni, jesteśmy w Chrystusie jednym organizmem, a każdy z nas pełni funkcje oddzielnego organu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami.
17.TOR.PRZ.2023Tak wielu nas, a jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a zgodnie z tym jesteśmy jedni drugich członkami.