« Rzym 12:5 List do Rzymian 12:6 Rzym 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mając lepak darowania wedle łaski danej nam różne; choć proroctwo wedle miary wiary,
2.WUJEK.1923A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo, wedle przystosowania wiary;
3.RAKOW.NTA mając darowania wedle łaski, która dana jest nam, różne: choć proroctwo, aby było wedle sznuru wiary;
4.GDAŃSKA.1881Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
5.GDAŃSKA.2017Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary;
6.JACZEWSKIMając przeto każdy z nas dane sobie z łaski Bożej dary, takowych używajmy i obowiązki do nich przywiązane wykonywajmy. Kto jest kaznodzieją, - niechaj tłumaczy prawdy wiary;
7.SYMONA mając dary, wedle użyczonej każdemu łaski różne, kto ma proroctwo, niech go używa według prawidła wiary:
8.MARIAWICIA mając różne dary według tej łaski, która nam jest dana, należycie ich używajmy. Kto ma dar proroctwa, niech prorokuje według wywodu wiary.
9.DĄBR.WUL.1973A mamy dary według użyczonej nam łaski różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary,
10.DĄBR.GR.1961A według użyczonej nam łaski mamy dary różne: bądź to proroctwo w zakresie wiary,
11.TYSIĄCL.WYD5Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [aby go stosować] zgodnie z wiarą;
12.BRYTYJKAA mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;
13.POZNAŃSKAMamy zaś różne dary według udzielonej nam łaski; czy to dar proroctwa, którego należy używać zgodnie z zasadami wiary,
14.WARSZ.PRASKAKażdy też z racji udzielonej nam łaski posiada inny dar. Ci, co cieszą się darem przekazywania innym woli Bożej, powinni zeń korzystać zgodnie z zasadami wiary;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale według danej nam łaski, mamy różne dary czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary: czy to prorokowania - do głoszenia na miarę wiary;
17.TOR.PRZ.2023Mamy więc różne dary łaski, według łaski nam darowanej: Czy to prorokowanie, to proporcjonalnie do tej wiary;