« Rzym 12:6 List do Rzymian 12:7 Rzym 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć służenie wsłużeniu, choć kto uczy w nauczaniu.
2.WUJEK.1923Bądź posługowanie, w usługowaniu; bądź kto uczy, w nauce;
3.RAKOW.NTChoć posługowanie kto ma, aby trwał w posługowaniu; choć uczący, aby trwał w nauce;
4.GDAŃSKA.1881Jeźli posługowanie, niech będzie w posługowaniu; jeźli kto naucza, niech trwa w nauczaniu;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli usługiwania, niech usługuje; jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu;
6.JACZEWSKIkto jest diakonem, - niech usługuje; kto mistrzem, - niech naucza;
7.SYMONkto ma urząd, niech trwa w urzędowaniu: kto uczy, w nauczaniu:
8.MARIAWICIKto ma dar posługowania, niech wypełnia posługowanie; kto ma dar nauczania, niech naucza;
9.DĄBR.WUL.1973bądź to wykonywanie urzędu, w nauce — dar nauczania, w upominaniu — dar strofowania.
10.DĄBR.GR.1961bądź to wykonywanie urzędu, w nauce – dar nauczania, w upominaniu – dar strofowania.
11.TYSIĄCL.WYD5bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich;
12.BRYTYJKAJeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu;
13.POZNAŃSKAczy to dar usługiwania, który okazujemy w usługiwaniu, czy to dar nauczania, którym cieszy się nauczający,
14.WARSZ.PRASKAci, którzy zostali obdarzeni darem posługiwania, niech posługują innym, a ci, co posiadają dar nauczania, niech korzystają zeń nauczając.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy to służbę w usłudze; czy to wyjaśnianie w nauce;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITczy usługiwania - do służby z poświęceniem; czy to nauczania, po to, by pouczać;
17.TOR.PRZ.2023Czy to służbę, to w służbie; czy ktoś naucza, to w nauce;