« Rzym 12:7 List do Rzymian 12:8 Rzym 12:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć kto napomina wnapominaniu, kto rozdaje wprostocie. Kto przełożony (niech) w pilności (będzie:) kto miłosierny, (niech) z ochotą.
2.WUJEK.1923Kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostości; kto przełożony jest, w pieczołowaniu; kto czyni miłosierdzie, z wesołością.
3.RAKOW.NTChoć napominający aby trwał w napominaniu; kto rozdawa, żeby w prostocie; kto przełożony jest, żeby w pilności; kto się zmiłuje, żeby z ochotą.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto napomina, w napominaniu; kto rozdaje, w szczerości; kto przełożony jest, w pilności; kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu; jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości; jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności; jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo.
6.JACZEWSKIkto ma obowiązek upominania drugich, - niech upomina; kto daje wsparcie, - niechaj to czyni z prostotą; kto przewodniczy drugim, - niech będzie troskliwym; kto się lituje, - niech będzie hojnym.
7.SYMONkto napomina, w napominaniu: kto rozdaje, niech to czyni w prostocie: kto jest przełożonym, niech będzie pilnym: kto pełni uczynki miłosierdzia, niechaj je pełni z weselem.
8.MARIAWICIkto ma napominać, niech napomina; kto ma rozdawać, niech rozdaje w prostocie; kto jest przełożonym, niech ma pieczę z gorliwością; kto czyni miłosierdzie, niech je czyni z weselem.
9.DĄBR.WUL.1973Kto rozdaje, niech to czyni w prostocie, kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmie troską, kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni z weselem.
10.DĄBR.GR.1961I tak, kto rozdaje, (niech to czyni) w prostocie, kto jest zwierzchnikiem, niech się przejmie troską, kto pełni uczynki miłosierdzia, (niech to czyni) z weselem.
11.TYSIĄCL.WYD5bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
12.BRYTYJKAJeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
13.POZNAŃSKAczy to wreszcie dar zachęcania, którym cieszy się zachęcający. Kto daje jałmużnę, niech czyni to wspaniałomyślnie. Kto przewodniczy społeczności, niech będzie gorliwy. Kto pełni dzieło miłosierdzia, niech czyni to ochoczo.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie też niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu. Ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym sercem, a temu, kto wydaje rozkazy, niech towarzyszy przy tym troska o dobro podwładnych; ten, kto okazuje innym miłosierdzie, niech czyni to radośnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy to zachętę w apelach. Dzieląc się w szczerości, kierując w gorliwości, litując się w radości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITczy też zachęcania, po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera - to hojnie; kto przewodzi - to z zapałem; kto okazuje miłosierdzie - to z całego serca.
17.TOR.PRZ.2023Czy gdy ktoś zachęca, to w zachęcie; jeśli ktoś się dzieli, to w szczerości; jeśli ktoś przewodzi, to w gorliwości; jeśli ktoś jest miłosierny, to z radością.