« Rzym 13:2 List do Rzymian 13:3 Rzym 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:3) Bo przełożeni nie są strachem dobrem sprawam, ale złem. (13:4a) A chcesz się nie bać władze, czyń dobrze, a będziesz mieć chwałę od niej.
2.WUJEK.1923Albowiem przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. A chcesz się nie bać urzędu, czyń, co jest dobrego, a będziesz miał chwałę od niego.
3.RAKOW.NTAbowiem przełożoni nie są bojaźnią dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności? co jest dobrego czyń, a będziesz miał chwałę od niej.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przełożoni nie są na postrach dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności, czyń, co jest dobrego, a będziesz miał pochwałę od niej;
5.GDAŃSKA.2017Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę.
6.JACZEWSKIKsiążęta nie są dla bojaźni dobrego, ale złego czynu. Jeżeli się nie chcesz lękać władzy, czyń dobrze, a zasłużysz sobie na pochwałę.
7.SYMONBo ci, którzy rządzą, nie są na postrach uczynkowi dobremu, lecz złemu. Chcesz-li nie bać się tego, kto ma władzę? Czyń, co dobre, a będziesz miał pochwałę od niego.
8.MARIAWICIAlbowiem przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. A chcesz się nie bać przełożeństwa, czyń dobrze, a będziesz miał cześć od niego.
9.DĄBR.WUL.1973przełożeni bowiem nie są na postrach uczynkowi dobremu, ale złemu. A nie chcesz obawiać się przełożonego? Czyń dobrze, a będziesz u niego we czci.
10.DĄBR.GR.1961przełożeni bowiem nie są na postrach uczynkowi dobremu, ale złemu. A nie chcesz obawiać się przełożonego? Czyń dobrze, a będziesz u niego we czci.
11.TYSIĄCL.WYD5Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.
12.BRYTYJKARządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;
13.POZNAŃSKAWładcy bowiem nie są postrachem dla dobrego czynu, lecz dla złego. Nie chcesz lękać się władzy? Czyń dobrze, a ona cię pochwali.
14.WARSZ.PRASKASprawując władzę boją się nie ci, którzy dobrze czynią, lecz ci, którzy czynią źle. Jeżeli chciałbyś nie lękać się władzy, żyj uczciwie; wtedy zasłużysz sobie nawet na pochwałę ze strony władzy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo władcy nie są na postrach przeciwko szlachetnemu czynowi ale złemu. Chcesz się nie bać władzy? Czyń szlachetne, a będziesz miał od niej pochwałę;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem przywódcy nie są postrachem dla dobrych czynów, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę.