« Rzym 13:5 List do Rzymian 13:6 Rzym 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego bo i dani dawacie. Bo służebnicy są Boży, na to pilnujący.
2.WUJEK.1923Albowiem téż dlatego podatki dawacie, albowiem są sługami Bożemi, na to samo służący.
3.RAKOW.NTAbowiem dla tego też dani dawacie; Bo sługami Bożymi są tego samego pilnujący.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dla tego też podatki dajecie, gdyż są sługami Bożymi, którzy tego samego ustawicznie pilnują.
5.GDAŃSKA.2017Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga.
6.JACZEWSKII podatki płaćcie książętom na znak, że uważacie je za sługi Boże.
7.SYMONDlatego też i podatki płacicie: gdyż są oni sługami Bożymi, pilnującymi swej służby.
8.MARIAWICIBoć dlatego też i podatki dajecie, że są służebnikami Bożymi, w tem tylko służąc.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też i podatki płacicie, bo przełożeni są sługami Bożymi pilnującymi swej służby.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też i podatki płacicie, bo (przełożeni) są sługami Bożymi, gorliwie pilnującymi swej służby.
11.TYSIĄCL.WYD5Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
12.BRYTYJKADlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.
13.POZNAŃSKAZ tego powodu również podatki płacicie - sługami Boga bowiem są ci, którzy tym się zajmują.
14.WARSZ.PRASKADlatego również płacicie podatki, bo ci, którzy je pobierają, wykonując swój urząd, wypełniają polecenie Boże.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przez to i podatki płacicie, gdyż są publicznymi sługami Boga, którzy ku temu trwają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po to właśnie, by tego pilnować.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego bowiem płacicie podatki, bo oni są sługami Boga, właśnie po to, aby w tym trwać.