« Rzym 13:6 List do Rzymian 13:7 Rzym 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oddawajcie przeto wszem długi, komu dań, dań, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć.
2.WUJEK.1923Oddawajcież tedy wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.
3.RAKOW.NTOddawajcie tedy wszytkim powinności; komu dań, dań; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.
4.GDAŃSKA.1881Oddawajcież tedy każdemu, cobyście powinni: komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu bojaźń; komu cześć, temu cześć.
5.GDAŃSKA.2017Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy: komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu bojaźń, komu cześć, temu cześć.
6.JACZEWSKIOddajcie tedy każdemu, co się mu należy: komu podatek, - podatek; komu cło, - cło; komu bojaźń, - bojaźń; komu cześć, - cześć.
7.SYMONOddawajcie tedy wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek: komu cło, cło: komu uszanowanie, uszanowanie: komu cześć, cześć.
8.MARIAWICIOddawajcież tedy każdemu, coście winni: komu dań, temu dań; komu cło, temu cło; komu bojaźń – bojaźń; komu cześć – cześć.
9.DĄBR.WUL.1973Oddajcież przeto wszystkim, coście powinni: komu podatek — podatek; komu cło — cło; komu uległość — uległość; komu cześć — cześć.
10.DĄBR.GR.1961Oddawajcie każdemu, coście powinni: komu podatek – podatek; komu cło – cło; komu uległość – uległość; komu cześć – cześć.
11.TYSIĄCL.WYD5Oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.
12.BRYTYJKAOddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.
13.POZNAŃSKAOddajcie wszystkim to, co jest należne: zbierającemu podatek - podatek, żądającemu cła - cło, temu komu należy jest hołd - hołd, komu zaś szacunek - obdarzcie go szacunkiem.
14.WARSZ.PRASKAOddawajcie każdemu to, co się komu należy: komu winniście podatek – podatek; komu cło – cło; komu uległość – uległość; komu szacunek – szacunek.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wszystkim oddajcie należności; komu opłatę opłatę; komu podatek podatek; komu bojaźń bojaźń; komu szacunek szacunek.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOddawajcie każdemu to, co mu się należy: komu podatek - podatek; komu cło - cło; komu szacunek - szacunek; komu cześć - cześć.
17.TOR.PRZ.Oddawajcie więc każdemu to, co powinniście: Komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu respekt, respekt; komu szacunek, szacunek.