« Rzym 13:7 List do Rzymian 13:8 Rzym 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nikomu nic nie bądźcie dłużni, chyba miłość jeden drugiemu. Bo kto miłuje drugiego, zakon wypełnił.
2.WUJEK.1923Nie bądźcie nikomu nic winni, jedno abyście się społecznie miłowali; bo kto miłuje bhźniego, zakon wypełnił.
3.RAKOW.NTNikomu nie bądźcie nic winni, jedno abyście miłowali jedni drugie; Bo kto miłuje drugiego, zakon wypełnił.
4.GDAŃSKA.1881Nikomu nic winni nie bądźcie, tylko abyście się społecznie miłowali; bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
5.GDAŃSKA.2017Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
6.JACZEWSKINikomu nie bądźcie nic winni, ale się wzajemnie miłujcie: kto bowiem miłuje bliźniego, ten prawo wypełnił.
7.SYMONNie bądźcie nikomu nic winni, jedno, abyście się nawzajem miłowali: bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
8.MARIAWICINikomu nie bądźcie nic dłużni, jedno abyście się zobopólnie miłowali, bo kto miłuje bliźniego, Zakon wypełnił.
9.DĄBR.WUL.1973Nikomu nic nie bądźcie dłużni, jeno abyście się nawzajem miłowali, kto bowiem bliźniego miłuje, Zakon wypełnił.
10.DĄBR.GR.1961Nikomu nic nie bądźcie dłużni, chyba tylko miłość wzajemną, kto bowiem bliźniego miłuje, Zakon wypełnił.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo.
12.BRYTYJKANikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
13.POZNAŃSKANikomu nic nie bądźcie dłużni - jedynie wzajemną miłość. Bo kto miłością darzy drugiego człowieka, wypełnia Prawo.
14.WARSZ.PRASKANiech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje Prawo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikomu nie bądźcie nic winni, z wyjątkiem wzajemnego miłowania; gdyż kto miłuje drugiego wypełnił Prawo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie nikomu nic winni - poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił Prawo.
17.TOR.PRZ.2023Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje drugiego, wypełnił Prawo.